Albert Kristian Hæhre inn som konsernsjef

Styret i Hæhre & Isachsen gruppen har konstituert Albert Kristian Hæhre i stillingen som konsernsjef.

Albert Kr. Hæhre grunnla Hæhre Entreprenør i 1974, og har vært svært sentral i utviklingen av selskapet til en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging
Albert Kr. Hæhre grunnla Hæhre Entreprenør i 1974, og har vært svært sentral i utviklingen av selskapet til en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging Foto: Fredrik Saugstad
Publisert

Konsernsjef Svein Hov Skjelle har valgt å fratre sin stilling, men vil være disponibel for selskapet i en seks måneders periode.

Styret i Hæhre & Isachsen gruppen har konstituert Albert Kristian Hæhre i stillingen som konsernsjef. Han tiltrer umiddelbart.

Styret vil iverksette en prosess for å rekruttere en ny permanent konsernsjef til Hæhre & Isachsen Gruppen, står det på selskapets nettsider.

- Jeg vil takke Svein for den kjempejobben han har lagt ned i å restrukturere konsernet. Han har også, sammen med juridisk direktør Peter Kvisgaard, startet et arbeid med å forbedre våre funksjoner innenfor kontraktsinngåelse, og risiko- og økonomistyring. Dette arbeidet vil videreføres med full styrke, sier Albert Kristian Hæhre».

Albert K. Hæhre takker Svein Hov Skjelle for en svært god jobb med å lose konsernet gjennom en krevende omstilling.
Albert K. Hæhre takker Svein Hov Skjelle for en svært god jobb med å lose konsernet gjennom en krevende omstilling. Foto: Hæhre

Solid økonomi

- Svein overleverer et konsern med et solid økonomisk fundament. Dette gir oss fleksibilitet til å velge markedsstrategi, og til å styrke vår tekniske og praktiske driftsorganisasjon. Vi har en sterk markedsposisjon, vi har svært dyktige medarbeidere, og vi har en moderne maskinpark, fortsetter Hæhre».

Koronautfordring

Koronapandemien er utfordrende for oss alle. Våre medarbeidere utviser stort ansvar og tar del i vår nasjonale dugnad. Jeg er sikker på at vi er godt rustet til å komme oss gjennom denne krevende tiden. Våre selskaper vil fortsatt være med på å bygge landet, og vi gleder oss til å sette vårt preg på norsk anleggsbransje også i fremtiden, avslutter Albert Kristian Hæhre».

Svein Hov Skjelle har ledet konsernet siden høsten 2018 da virksomheten fortsatt omfattet både bygg og anlegg i konsernet BetonmastHæhre. «Vi gjennomførte en vellykket restrukturering av konsernet i fjor. Det betydde også at vi fikk en solid finansiell plattform gjennom refinansiering av konsernets bankfinansiering og kapitalinnhentinger på MNOK 600. Hæhre & Isachsen

Rendyrket anleggsaktør

Gruppen er nå en rendyrket anleggsaktør. Konsernets viktigste oppgave er å videreutvikle den operative anleggsvirksomheten etter at restruktureringen er sluttført, sier fratredende konsernsjef Svein Hov Skjelle». Jeg vil takke Svein Hov Skjelle for en svært god jobb med å lose konsernet gjennom en krevende omstilling. Vi er takknemlig for at Svein har sagt seg villig til å stå til disposisjon for selskapet de nærmeste månedene, sier Ole Enger styreleder i Hæhre & Isachsen gruppen.

Albert Kr. Hæhre grunnla Hæhre Entreprenør i 1974, og har vært svært sentral i utviklingen av selskapet til en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. Hæhre ledet konsernets anleggsvirksomhet frem til våren 2018 (da virksomheten fortsatt var en del av BetonmastHæhre) og har siden vært styremedlem og rådgiver for konsernets ledelse. Albert Kr. Hæhre kontrollerer gjennom det familieeide selskapet Knarten Holding AS ca. 43% av aksjene i Hæhre & Isachsen Gruppen.