Fjellsprengern 2015:

All time high

I år setter vi rekord i tunneldriving, likevel er det ledig kapasitet

Det høres nesten utrolig ut at Norge setter rekord i tunneldrift, men likevel har ledig kapasitet. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Det høres nesten utrolig ut at Norge setter rekord i tunneldrift, men likevel har ledig kapasitet. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert
Formann i NFF, Frode Nilsen (Leonard Nilsen & Sønner AS), er bekymret for et økende konfliktnivå i bransjen.
Formann i NFF, Frode Nilsen (Leonard Nilsen & Sønner AS), er bekymret for et økende konfliktnivå i bransjen.

Tunnelaktiviteten er så stor i år at Norsk Forening for Fjellsprengingsteknikk, NFF, kan notere seg all time high med 7,09 millioner kubikkmeter sprengt masse.

Supermakten Norge

Norge er ikke en stormakt i tunneldrift, vi er en supermakt, slår formann i NFF, Frode Nilsen, fast. Ingen i Euorpa er i nærheten av oss. I fjor ble det sprengt 105,5 kilometer, noe som kan regnes om til at hver Nordman fikk to nye centimeter tunnel han ble eier av. Hver nordmann har nå 1,3 meter tunnel hver seg.

Likevel er det er stor ledig kapasitet i følge bransjen, dette på tross av den høye aktiviteten.

Samme priser for 25 år siden

Det hevdes at prisene for tunnelbygging har gått betydelig opp de siste årene, men faktum er at enhetsprisene i dag er de samme eller lavere enn for 25 år siden, selv uten korrigering for prisstigning, i følge Nilsen.

Vi skal være så sikre i alle bauer og kanter før vi tør å gjøre noe
Frode Nilsen, formann i NFF

Andre årsaker

Årsaken til kostnadsøkningene skyldes krav om høyere standard, miljø, hms, sikkerhet og EU-direktiv. Dette er en riktig og viktig utvikling, men man må være bevisst på hva som er den den egentlige årsaken til kostnadsøkningen, mener han.

 

Den harde konkurransen og prispresset gir lite rom for forskning og utvikling, mener Nilsen. Han merker seg også en viss vegring for å ta i mot nye metoder. Kontraktene bør gi større rom for å prøve nye løsninger og et premieringssystem som kan være en vinn vinn situasjon for alle parter.

Konflikter tapper ressurser

Konfliktnivået øker, noe som bekymrer og som opptar ressurser i form av rettstvister. Før i tiden var kontrakter utarbeidet fra ingeniører for ingeniører, nå er det utarbeidet av jurister for jurister, og konfliktnivået eskalerer.

I episoden i Sørkjosentunnelen hvor Statens vegvesen til slutt hevet kontrakten med Ossa var en riktig og nødvendig og de satte handling bak orda. Frode Nilsen berømmer Statens vegvesen for denne avgjørelsen.

Rekorddeltagelse

Årets fjellsprengningsdag hadde 841 deltagere og satte dermed en rekord. Sammen med Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen er arrangementet et av de største årlige tekniske arrangement i Norge.

 

Illustrasjonsbilde: AF Gruppen
Illustrasjonsbilde: AF Gruppen

Denne saken ble første gang publisert 26/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017