Deponitrøbbel i Fredrikstad

Rådmannen i Fredrikstad mener kommunen gjorde en feilvurdering da Borge pukkverk fikk lov til å deponere alunskifer og asbest i 2016.

Fra Borge pukkverk, som fikk et ublidt møte med lokalbefolkningen, og som nå også risikerer at tidligere deponitillatelse blir trukket. (Foto: Geir Hasle)
Fra Borge pukkverk, som fikk et ublidt møte med lokalbefolkningen, og som nå også risikerer at tidligere deponitillatelse blir trukket. (Foto: Geir Hasle)
Sist oppdatert

Problemene tårner seg opp for Borge pukkverk. Det startet med planene å deponere lavradioaktivt slagg fra Søve gruver i Telemark i samarbeid med Norsk Gjenvinning m3. Men etter press og trusler trakk pukkverket søknaden.

Pukkverket fikk hard medfart av lokale protestgrupper, som ikke ville ha det radioaktive avfallet i nærheten. Av en pressemelding gikk det fram at pukkverkansatte og deres familier ble utsatt for urimelig press og trusler fra enkeltpersoner. Etter hvert ble det for mye for Borge pukkverk, som til slutt trakk seg ut av prosjektet. Daglig leder Jon Andresen har bedt om forståelse for at han ikke vil kommentere truslene. De påståtte truslene skal ikke være politianmeldt.

Så rødt

Saken gjorde fredrikstadpolitikerne oppmerksom på et annet forhold, nemlig at Borge pukkverk skal ha fått tillatelse til å deponere syredannende bergarter, som alunskifer, i 2015 og asbest og blåsesand i 2016.

Dette fikk Frp-gruppeleder, Anita Vik, og flere med henne til å se rødt. Hun bebudet straks kamp også mot alunskifer- og asbestdeponeringen, som allerede har pågått en god stund i Borge pukkverk. Vik hevder at deponeringen kom opp som en total overraskelse under årets bråk om det radioaktive gruveslagget fra Telemark.

– Jeg vet ikke om noen som kjenner til dette, og mange fikk seg et sjokk. Her har kommuneadministrasjonen tatt seg friheter, og ikke forelagt saken for politikerne.

Ble ikke behandlet

Nå melder Fredriksstad Blad at byens rådmann, Ole Petter Finess, tror kommunen har gjort en feilvurdering, og at problemdeponiet i Borge pukkverk kan være i strid med reguleringsplanen.

Det hele skal bygge på en høringsuttalelse fra kommunen tilbake i 2012, etter at Fylkesmannen ga pukkverket anledning til å deponere ordinært avfall i avsluttet masseuttak, skriver Fredriksstad Blad. Nå melder rådmannen at kommunen aldri så på tiltaket som deponietablering, og at senere utvidelser bygger på tillatelsen fra 2012. Dermed ble deponisøknaden i realiteten ikke behandlet.

Nå risikerer pukkverket at deponiet blir stanset etter at rådmannen må legge fram ny sak, denne gang til politisk behandling.

Frps Anita Vik mener det er flott at saken kom for en dag.

– Hadde det ikke vært søkt om å få lagre gruveavfallet, hadde vel ikke dette blitt oppdaget i det hele tatt, sier hun til Fredriksstad Blad, og legger til at hun synes det er graverende å ikke ha bedre kontroll i en så viktig sak.