Anlegg Øst Entreprenør vant Skedsmovollen-kontrakt

Skal gjennomføre omfattende byggearbeider i tilknytning til kryssene på E6 ved Skedsmovollen.

Anlegg Øst har vant kontrakt på 28,7 millioner kroner ekskl. mva.
Anlegg Øst har vant kontrakt på 28,7 millioner kroner ekskl. mva. Foto: Anlegg Øst Entreprenør
Publisert

Skedsmovollen/Lillestrøm: Byggherre Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør AS har signert kontrakt som innebærer at Anlegg Øst skal gjennomføre omfattende byggearbeider i tilknytning til kryssene på E6 ved Skedsmovollen. Kontraktssummen er på 28,7 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsrampe ved E6 Skedsmovollen med totallengde ca. 1000 m, endring av kjøremønster fv. 120/rv. 226 ca. 500m, trafikkøyer og rundkjøringer med tilkobling ramper E6.
Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsrampe ved E6 Skedsmovollen med totallengde ca. 1000 m, endring av kjøremønster fv. 120/rv. 226 ca. 500m, trafikkøyer og rundkjøringer med tilkobling ramper E6. Foto: Statens vegvesen

Arbeidene som skal gjennomføres omfatter blant annet utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsramper ved E6 Skedsmovollen, med en totallengde på cirka 1000 meter. Formålet med prosjektet er å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i kryssområdene. Det vil si til og fra E6 - der det nå tidvis er kapasitetsproblemer.

Byggestart er satt til juni 2020, mens ferdigstillelsesdato er 1. juli 2021.