E18 Bommestad - Sky:

Åpnes et halvt år tidligere

Strekningen Bommestad - Farriseidet åpnes et halvt år før resten av parsellen er planlagt ferdig

Det er strekningen på 4 km sydover fra Bommestad, via den nye Larvikstunnelen, som Vegvesenet nå tar sikte på å åpne ca. et halvt år før planlagt. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen
Det er strekningen på 4 km sydover fra Bommestad, via den nye Larvikstunnelen, som Vegvesenet nå tar sikte på å åpne ca. et halvt år før planlagt. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen
Sist oppdatert

Det er strekningen fra Bommestad til Farriseidet vi nå tar sikte på å åpne et halvt år før resten av parsellen er planlagt ferdig, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jørn Rinde.

Skanska møtte på bedre fjell

-Det er flere grunner til at vi kan fremskynde en delåpning. Skanskas arbeider i Larvikstunnelen har gått raskere enn antatt. Vi har møtt på bedre fjell enn forventet, og det har resultert i redusert omfang av injeksjon/tetting. Sammen med en avtale om utvidet arbeidstid i tunnelen om natten, er dette noen av årsakene, sier Jørn Rinde.

Også framdriften med den 300 meter lange Bøkeskogen miljøtunnel, som er en forlengelse av fjelltunnelen, er i rute. Her har et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør resultert i tidsbesparende løsninger for den kompliserte byggegropa ned mot Farrisvannet. Før jul var peler til fundament på plass, og nå støpes de to betongtunnelene på stedet.

Sommeren 2017

Før tunnelen kan åpnes for trafikk må alt det tekniske utstyret testes grundig opp mot Vegtrafikksentralen. Slik testing foregår som regel i et par måneder før en sikkerhetsklarering kan gis. -Med forbehold om at dette går i orden, mener Statens vegvesen, sammen med Skanska, at en delåpning er realistisk sommeren 2017, og datoen vi har sett oss ut er 30. juni, avslutter Jørn Rinde.

Et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør resultert i tidsbesparende løsninger for den kompliserte byggegropa ned mot Farrisvannet. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen.
Et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør resultert i tidsbesparende løsninger for den kompliserte byggegropa ned mot Farrisvannet. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen.

Innsnevring til et felt

Strekningen som kan delåpnes fra Bommestad til Farriseidet er på ca. 4 km, hvor 2,8 km av dette er den nye Larvikstunnelen.

-Siden eksisterende E18 videre sydover fra Farriseidet kun har ett felt, velger vi av trafikksikkerhetshensyn å snevre inn til ett felt før tunnelens sydgående løp. I nordgående løp, derimot, kan vi bruke begge felt. I tillegg til bedre trafikkavvikling, vil delåpningen være positiv for flere boligområder i Larvik som blir kvitt dagens E18-trafikk på et tidligere tidspunkt, sier Rinde.

Mye tunnel fortsatt

I Larvikstunnelen er man godt i gang med innredningsarbeider, etter gjennomslaget i oktober i fjor. Nå jobbes det med tekniske bygg, sedimenteringsbasseng for overvann, membran og betongelementer i vegger og tak. Til våren starter det elektriske arbeidet med kabler, lys og vifter, og SRO (styring, registrering og overvåking). Tunnelen blir den mest moderne i region sør, med blant annet 96 kameraer som vil dekke hver meter, og varsle automatisk til Vegtrafikksentralen ved unormale hendelser, som fotgjengere, ting i vegbanen eller brann og ulykker. Ved slike hendelser vil VTS kunne styre bommer og variable skilt umiddelbart fra sentralen i Porsgrunn.

Her, mellom Bøkeskogen og Farrisvannet kommer den 2,5 km lange fjelltunnelen ut, og går over i den 300 meter lange Bøkeskogen miljøtunnel. Det er to betongtunneler, dypt ned i landskapet, som skal fylles over med masser og beplantes. Eksisterende E18-bru på stedet skal rives. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen.
Her, mellom Bøkeskogen og Farrisvannet kommer den 2,5 km lange fjelltunnelen ut, og går over i den 300 meter lange Bøkeskogen miljøtunnel. Det er to betongtunneler, dypt ned i landskapet, som skal fylles over med masser og beplantes. Eksisterende E18-bru på stedet skal rives. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen.

Denne saken ble første gang publisert 26/01 2016, og sist oppdatert 06/04 2017