Asfaltarbeidere er utsatt

Norske bilister bør bli flinkere til å ta hensyn på steder der asfalt- og annet veiarbeid pågår.

- Vi har nok mellom 30 og 40 alvorligere, uønskede hendelser i året relatert til uønsket adferd av trafikkanter i vegarbeidssoner. Vi har rapporter der personell ikke har følt det trygt å jobbe i trafikken, og vi har også tilfeller der politi har blitt tilkalt, sier Bjørn Ottar Ramstad, sjef for Helse, Miljø og Sikkerhet i NCC. Foto: NCC
- Vi har nok mellom 30 og 40 alvorligere, uønskede hendelser i året relatert til uønsket adferd av trafikkanter i vegarbeidssoner. Vi har rapporter der personell ikke har følt det trygt å jobbe i trafikken, og vi har også tilfeller der politi har blitt tilkalt, sier Bjørn Ottar Ramstad, sjef for Helse, Miljø og Sikkerhet i NCC. Foto: NCC
Sist oppdatert

Med våren er asfaltsesongen i full gang, og NCCs rundt 50 asfaltlag vil frem til høsten legge over en million tonn asfalt for tryggere og mer framkommelige norske veier. Men for de som utfører dette arbeidet - midt i trafikken – er det ikke alltid like trygt.

Selv om antallet hendelser har blitt redusert de siste årene, tar norske bilister fortsatt ikke tilstrekkelig hensyn til asfaltpersonellet.

-Trafikkanter som utviser farlig adferd og høy fart er en del av hverdagen for vårt asfaltpersonell. Der det ikke er ledebiler som regulerer hastigheten, så oppstår det stadig farlige situasjoner med kjøretøy med for høy fart. I tillegg kommer økt risiko ved passering av busser, lastebiler og utrykningskjøretøy, sier Ramstad.

Oppsummert:

Senk farten, følg trafikkanvisninger og skilting, vær oppmerksom og ta hensyn!

Bilister som ikke overholder skilting og anvisninger, kjører for fort og er uoppmerksomme, er blant de hyppigste utfordringene. Foto: NCC
Bilister som ikke overholder skilting og anvisninger, kjører for fort og er uoppmerksomme, er blant de hyppigste utfordringene. Foto: NCC

Denne saken ble første gang publisert 21/05 2017, og sist oppdatert 20/05 2017