Prestisjeoppdrag til Atkins:

Atkins på Follobanen

Lysaker, 5. juni 2015: Jernbaneverket har valgt Atkins for prosjektering og tilkopling av det nye signalsystemet for Follobanen til det eksisterende signalsystemet ved Oslo S.

Atkins har tidligere jobbet med signalanlegget på Oslo S og vært med i planleggingen av Follobanen. De kjenner anleggene og teknologiene godt og har vist at de har unik kompetanse og erfaring på disse systemene. Ressursene de har stilt til rådighet betyr mye for valget av Atkins som samarbeidspartner.
Atkins har tidligere jobbet med signalanlegget på Oslo S og vært med i planleggingen av Follobanen. De kjenner anleggene og teknologiene godt og har vist at de har unik kompetanse og erfaring på disse systemene. Ressursene de har stilt til rådighet betyr mye for valget av Atkins som samarbeidspartner.
Sist oppdatert

 

Arbeidet starter umiddelbart, og kontrakten gjelder helt frem til Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021. Kontraktens størrelse er på inntil 40 millioner kroner.

 

Utfordringen ligger i å integrere teknologien i det nye signalsystemet på Follobanen med det eksisterende relébaserte signalsystemet på Oslo S. Det må gjøres store endringer i det eksisterende anlegget på Oslo S, og endringene må gjøres på en måte som sikrer oppetid i signalanlegget og robusthet i togfremføringen, heter det i en pressemelding.

 

– Mye av arbeidet må gjennomføres i perioder hvor togtrafikken ikke går. Det blir en stor utfordring å prosjektere og gjennomføre arbeidsmengdene i løpet av disse korte periodene, sier Anne Margrethe Waage, leder for signal i Follobaneprosjektet i Jernbaneverket.

 

– Atkins har tidligere jobbet med signalanlegget på Oslo S og vært med i planleggingen av Follobanen. De kjenner anleggene og teknologiene godt og har vist at de har unik kompetanse og erfaring på disse systemene. Ressursene de har stilt til rådighet betyr mye for valget av Atkins som samarbeidspartner. De forsto hvilken hjelp vi trengte, og vi har stor tro på at de skal klare jobben, sier Waage.

 

– Atkins er svært fornøyd med at vi har fått Jernbaneverkets tillit gjennom dette prestisjeoppdraget. Våre medarbeidere i Skandinavia har unik ekspertise på signalanlegg, og er svært godt egnet til å gjennomføre oppdraget på en måte som sikrer at den kritiske integrasjonen mellom eksisterende og ny teknologi blir vellykket, sier Olav Aarrestad, forretningsområdeleder for samferdsel i Atkins Norge.

 

Om Atkins:

Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse prosjekter. Selskapet kombinerer lokal tilstedeværelse med global ekspertise fra sine mange avdelinger verden over. Atkins ble etablert i Storbritannia i 1938. I dag har selskapet ca. 18 000 ansatte, og kontorer over hele verden. Atkins Norge inkluderer Terramar AS (Atkins Norge AS fra 1. april 2015), som siden etableringen i 1987 har hatt sentrale roller i planlegging og gjennomføring av noen av de mest krevende prosjektene og programmene i Norge. Selskapet holder til i moderne lokaler på Lysaker og har 68 ansatte i Norge.

Denne saken ble første gang publisert 03/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017