Åtte entreprenører er interessert

Åtte firma deltok på Vegvesenets tilbudskonferanse for entreprisekontrakten for forberedende arbeider på strekningen Lysaker-Ramstadsletta.

– Det er spennende å være i gang med E18 Vestkorridoren, sier byggeleder Katinka Stenstad og Paul Solheim (byggeleder 2).
– Det er spennende å være i gang med E18 Vestkorridoren, sier byggeleder Katinka Stenstad og Paul Solheim (byggeleder 2). Foto: Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen
Publisert

Kontrakten er den første i prosjektet E18 Vestkorridoren og Katinka Stenstad er veldig fornøyd med at så mange er interessert og gleder seg til å motta tilbud.

Entreprisen de ulike tilbyderne skal konkurrere om er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter.

Forberedende arbeider:

Riving av bygninger innenfor anleggsområdet.
Boring av ny VA-trase til Høvikveien 2c.
Rørspunt (ca. 230 m) langs jernbanen, inkl. sikringsskjerm.
Grunnforsterkning med KS-stabilisering og masseutskifting før etablering av fylling for adkomstrampe spuntrigger.
Trefelling (restriksjoner i hekketid 1. mars – 15. juli).

Fristen for å sende inn tilbud på denne kontrakten er 2. september. Deretter følger en måned med gjennomgang av tilbudene før en entreprenør velges. Vegvesenet forventer å inngå kontrakt med en entreprenør i november 2020. Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er vinteren 2020/2021.

Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. Den andre entreprisen med forberedende arbeider på Strand lyses ut i løpet av høsten 2020.

Hun tilføyer at arbeidene vil pågå i vel et år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer.