Avinor skal ta over prosessen med ny lufthavn i Mo i Rana

Fremdriftsplan for byggingen av den nye lufthavnen er satt til 3. juli 2020.

Flyplassen skal ha 2400 m rullebane, oppstillingsplass for 6 fly, 6.000 m² terminalbygg og servicebygg på 4.000 m², parkeringsplass for 580 biler samt kommunale veier frem til ny flyplass.
Flyplassen skal ha 2400 m rullebane, oppstillingsplass for 6 fly, 6.000 m² terminalbygg og servicebygg på 4.000 m², parkeringsplass for 580 biler samt kommunale veier frem til ny flyplass. Foto: Nordic Office of Architecture
Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Avinor i oppdrag å overta prosessen med byggingen av ny storflyplass i Mo i Rana. Det første som vil bli gjort er utarbeide en framdriftsplan for byggingen.

Som en del av denne framdriftsplanen bes Avinor om å prioritere å forhandle fram en avtale om lokalt bidrag til ny lufthavnen, og snarest mulig å gå i gang med å oppdatere sitt eget forprosjekt fra 2015, som ble utarbeidet på grunnlag av et oppdrag fra Samferdselsdepartementet i 2014.

Videre ber Samferdselsdepartementet Avinor om å innlede dialog med det lokale selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) for å nyttiggjøre seg relevante deler av deres forarbeid, blant annet gjøre en vurdering av PLUs konkurransegrunnlag i den gjennomførte anbudsprosessen.

Avinor skal også gjøre en vurdering av om en OPS-løsning er hensiktsmessig.

Fristen for oversendelse av fremdriftsplan og Avinors vurdering av om en OPS-løsning er hensiktsmessig utbyggingsstrategi til Samferdselsdepartementet, er satt til 3. juli 2020.

I Januar ble det kjent at PEAB Anlegg og Hæhre Entreprenør ble tildelt oppdraget med å bygge den nye flyplasen i Mo i Rana av Polarsirkelen Lufthavn: