Både vått og tørt

I kampen om å holde veibanene snø- og isfrie utvikles det stadig nytt materiell. Küpper-Weisser har utviklet en ny type sprederaggregat som er en kombinasjon av tallerkenspreder og dysespreder. Veima.s leverte nylig den første av denne typen til ISS i Oslo.

Henning Turunen hos Veima.s
Henning Turunen hos Veima.s
Publisert Oppdatert

Küpper-Weiser har i mange år utviklet og levert snøfjerningsutstyr til bruk på veier og flyplasser. Nå har de utviklet et sprederaggregat som kombinerer våt og fuktig spredning. Aggregatet har fått modellbetegnelsen Combiwet og er en del av konseptet som har betegnelsen IMS (Intelliegent Mobile Spreading).

Combiwet består i korte trekk av separate tanker for våt- og tørrstoff, tallerkenspreder og dyser. Hele sprederaggregatet leveres som én enhet og kan enkelt flyttes over fra et kjøretøy til et annet, eller lagres på egne støtteben.

- Så langt har Küpper-Weisser kun levert ti enheter av det nye sprederaggregatet fra fabrikken i Tyskland og to av disse har vi levert i Norge, sier salgsansvarlig Henning Turunen hos Veima.s. Han og serviceansvarlig Tor Arne Weirud, samt to representanter fra fabrikken, hadde i slutten av februar teknisk og funksjonell opplæring på det nye sprederaggregatet hos ISS i Oslo.

Combiwet-aggregatet som er levert til ISS, har fire tanker for oppbevaring av tørrmateriale og lake (våtstoff). På hver side av enheten sitter to tanker for lake og i midten er beholderen for tørrmaterialet. I tillegg har sprederaggregatet til ISS en ekstra separat tank for lake. Total kapasitet for lake er 4500 liter og tanken for tørrstoff rommer 6 m3.

For å utnytte kapasiteten til tørrmaterialet maksimalt ute på veien, tilføres lake i toppen av materen til tallerkensprederen. Ved å gjøre dette blir tørrmaterialet befuktiget, som igjen gjør at det fester seg bedre til veibanen og det oppnås bedre effekt enn om man skulle spre rent tørrmateriale. På hver side av tallerkensprederen, samt på midten, sitter dysene som sprer lake. Når både tallerkensprederen og dysene er i bruk, er total sprederbredde 12 meter. Sprederaggregatet gir effektiv spredning i hastigheter opp til 80 km/t.