Prosjektet Oteråga stasjon og kryssingsspor på Nordlandsbanen:

Opplevde kvikkleireras i byggeperioden

Prosjektet har møtt store utfordringer underveis, men den siste delen av prosjektet vil altså stå ferdig i første del av september

Arbeider med kryssingssporet på Oteråga i juni 2017. (Foto: Veidekke)
Arbeider med kryssingssporet på Oteråga i juni 2017. (Foto: Veidekke)
Sist oppdatert

Prosjektet Oteråga stasjon og kryssingsspor på Nordlandsbanen har møtt store utfordringer underveis, men den siste delen av prosjektet vil altså stå ferdig i første del av september.

Bane NOR kan da ta i bruk ny plattform og ny undergang under sporet. Forlengelsen av kryssingssporet stod ferdig og ble tatt i bruk allerede i oktober 2017.

Dårligere enn ventet

Grunnforholdene ved Oteråga stasjon har vært vesentlig dårligere enn det de geotekniske grunnundersøkelsene tilsa.

Bane NOR har blant annet opplevd kvikkleireras i byggeperioden.

- Prosjektet har vært svært utfordrende på grunn av kvikkleire-forekomstene. Vi har opplevd et leirras som berørte deler av skinnegangen. Vi har til og med opplevd at en gravemaskin sank delvis ned i en kvikkleirelomme, forteller prosjektleder Tor Johan Brobak i Bane NOR.

Omprosjekteringer

Bane NOR har måttet omprosjektere den tekniske løsningen.

Det er anlagt støttefyllinger og bygges nå støttemur for å sikre området for ettertiden.

I tillegg er adkomstveien til stasjonen og tilkomstrampene til plattformene flyttet bort fra området med dårlig grunn.

- Vi er i ferd med å gjennomføre endringene, og vi gjennomfører den siste omprosjekteringen mot forsommeren. Vi sikter mot å bygge de siste endringene i de kommende månedene, og planlegger altså ferdigstillelse i første del av september i år, sier prosjektlederen.

Prisen øker

Disse endringene vil medføre en kostnadsøkning. Stortinget bevilget i sin tid 131 millioner til dette prosjektet. Pr. 1. mai har prosjektet forbrukt ca. 120 millioner.

Den endelige kostnaden er avhengig av omfanget av den pågående omprosjekteringen, ifølge Bane NORs nettsider.

Abonner på AnleggsMagasinet

Denne saken ble første gang publisert 04/06 2018, og sist oppdatert 05/06 2018