prosjekt e39: Mandal Øst - Mandal By:

BetonmastHæhre Anlegg med pilotkontrakt

For første gang i Norge har en entreprenør ansvar for både å regulere og bygge vei.

Fra venstre: Prosjektleder Jon Backer (BetonmastHæhre Anlegg), prosjektleder integrert samhandling Olga Wilhelmsen (Nye Veier), utbyggingssjef Vidar Stormark (Nye Veier), rådgiver kontraktsoppfølging, Benedichte Limmestad Hellestøl (Nye Veier), prosjektdirektør Asbjørn Heieraas (Nye Veier), juridisk fagansvarlig Cathrine Murstad (Nye Veier), daglig leder Gudmund Roen (BetonmastHæhre Anlegg), direktør kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth (Nye Veier) og senior rådgiver prosjektstyring Geir Aase (Nye Veier).
Fra venstre: Prosjektleder Jon Backer (BetonmastHæhre Anlegg), prosjektleder integrert samhandling Olga Wilhelmsen (Nye Veier), utbyggingssjef Vidar Stormark (Nye Veier), rådgiver kontraktsoppfølging, Benedichte Limmestad Hellestøl (Nye Veier), prosjektdirektør Asbjørn Heieraas (Nye Veier), juridisk fagansvarlig Cathrine Murstad (Nye Veier), daglig leder Gudmund Roen (BetonmastHæhre Anlegg), direktør kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth (Nye Veier) og senior rådgiver prosjektstyring Geir Aase (Nye Veier). Foto: Nye Veier
Sist oppdatert

BetonmastHæhre Anlegg AS og Nye Veier ser frem til å begynne arbeidet med kontrakten Mandal øst - Mandal by, står det i en pressemelding fra Nye Veier.

Kontrakten er den første av slitt slag i Norge, hvor entreprenør skal være med å regulere og bygge veien.

1,5 millarder kroner

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Kontrakten har en verdi på ca. 1,5 milliarder NOK eks. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av sju kilometer firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by.

Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandalselva, og derfra videre til Ime, sentrumsnært Mandal by.

BetonmastHæhre Anlegg AS har med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

SamhandlingProsjektet skal gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet.

I den integrerte samhandlingsfasen skal det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter bygging. I slutten av juni ble BetonmastHæhre valgt til som entreprenør til konkretiseringsfasen.

– Gjennom denne fasen er vi blitt enda mer trygge på at vi har valgt riktig entreprenør å inngå avtale med, sier prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

Mandal øst – Mandal by

E39-strekningen Mandal øst til Mandalselva er sju kilometer helt ny, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. I tillegg skal det fra E39 bygges sju kilometer helt ny tilkomstvei til Mandal by. Denne veien er planlagt med fartsgrense 90 km/t. Kjøretiden fra Mandal til Kristiansand blir tilnærmet halvert. Dagens E39-strekning er cirka 13 kilometer med tofelts vei med smale skuldre og farlig sideterreng. Årsdøgntrafikken er opp mot 15000 kjøretøyer. Nesten hver femte bil som trafikkerer strekningen er tungbil. Veien har mange avkjøringer og en god del randbebyggelse. Strekningen er svingete og bratt. I enkelte partier har tungbiltransporten ekstra store problemer vinterstid. Vintervedlikeholdet er tungt. Trafikken er blandet og en høy andel av dødsulykkene er møteulykker. Det høye antall trafikkulykker gjør at nedsatt hastighet er innført på hele strekningen.

Byggestart er anslått til vinteren 2020. Frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet. Veien skal stå ferdig sommeren 2022.