Stabilt kvartal, men økt usikkerhet

I januar var alt stabilt, men i utgangen av mars var bildet endret dramatisk.

Peab har en velprøvd forretningsmodell og gir et godt grunnlag for å møte den økte usikkerheten, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.
Peab har en velprøvd forretningsmodell og gir et godt grunnlag for å møte den økte usikkerheten, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab. Foto: Ørjan Bertelsen/Peab
Publisert

− Første kvartal 2020 må anses som unikt. Vi gikk inn i året med stabile markedsutsikter, men da vi gikk ut av mars måned var bildet dramatisk endret. De underliggende resultatene fra forretningsområdene var stabile i løpet av kvartalet, og Peabs gode finansielle posisjon, høye ordreinngang og en velprøvd forretningsmodell gir et godt grunnlag for å møte den økte usikkerheten, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Kvartalsresultat januar – mars 2020:

Nettoomsetning: 11 638 MSEK (11 663)
Driftsresultat: 211 MSEK (266)
Driftsmargin: 1,8 prosent (2,3)
Resultat før skatt: 141 MSEK (276)
Resultat per aksje: 0,41 SEK (0,77)
Ordreinngang: 12 608 MSEK (11 868)
Ordrereserve: 44 151 MSEK (47 532)
Kontantstrøm før finansiering: 1 597 MSEK (1 256)
Nettogjeld: 4 186 MSEK (5 323)
Soliditet: 33,8 prosent (31,6)

Eiendomsselskapet Annehem Fastigheter er etablert Oppkjøpet av asfalt-, pukk- og grusvirksomheten fra YIT ble fullført 1. april 2020