Gammel Bryne-graver uten fremdrift

En av de siste maskinene fra Bryne var en diesel-elektrisk Brøyt X53. Denne måtte dra seg fram etter grabben

Brøyt X53 WED er en hybrid dieselelektrisk maskin som kunne bruke elektrisk drift der det var spesielt viktig å hindre skadelige utslipp fra dieselmotoren. Foto: Steinar Sund
Brøyt X53 WED er en hybrid dieselelektrisk maskin som kunne bruke elektrisk drift der det var spesielt viktig å hindre skadelige utslipp fra dieselmotoren. Foto: Steinar Sund
Sist oppdatert

Gravemaskinen som ble kjøpt ny til gruveselskapet i 1996 er en hybrid diesel-elektrisk utgave som var i bruk ved A/S Sydvaranger i bare et års tid. Deretter ble den solgt til Brønnøy Kalk A/S i Nordland der den var i bruk i noen år fram til 2002.

Siste eier på klenodiet fra Jæren var Skanska Norge A/S som brukte maskinen på forskjellige steder i landet til opplasting av stein på ulike tunnelanlegg. Det siste stedet den ble brukt var i Strindheim-tunnelen i Trondheim i 2013.

Diesel-elektrisk

Kombinasjonen av diesel og elektrisk drift av hydraulikk-pumpene hadde mange fordeler. Inne i tunneler kunne man bruke elektrisk drift og dermed hindre skadelige utslipp av gasser fra dieselmotoren.

Brøyt produserte også rene dieselutgaver av denne typen gravere. Brøyt X53 var også å få med belteunderstell og framdrift, men denne graveren har hjuldrift uten framdrift på hjulene. Dermed var man henvist til å dra seg fram etter grabben.

Denne maskinen representerer avslutningen på en epoke med norsk maskinproduksjon på Bryne. Tre år senere ble produksjonen flyttet til Finland. Alle foto: Steinar Sund
Denne maskinen representerer avslutningen på en epoke med norsk maskinproduksjon på Bryne. Tre år senere ble produksjonen flyttet til Finland. Alle foto: Steinar Sund

Den har to jernhjul foran og fire gummihjul med steinkjetting bak. Maskinen ble gitt til museet som gave av Skanska Norge AS i 2013. A/S Sydvaranger Den gamle hjørnestensbedriften i Kirkenes var i sin tid Norges største gruveselskap og dagbruddet i Bjørnevatn var kjent som Nord- Europas største i sitt slag. Selskapet ble etablert i 1906 med formål å utnytte de store forekomstene av jernmalm på Varanger-halvøya.

Jernmalmen ble utvunnet i Bjørnevatn, noen kilometer utenfor Kirkenes og fraktet derfra med jernbane til Kirkenes. Der ble malmen knust og gjort om til pellets og sendt videre til kjøperland.

Mye av jernmalmen ble solgt til Tyskland. I 1985 ble det vedtatt en nedleggelsesplan og statsstøtten opphørte i 1996. Totalt ble det utvunnet 170 millioner tonn jernmalm herfra. Etter nedleggelsen ble området gjort om til industripark. I 2006 ble aksjene i Sydvaranger kjøpt av Tschudi Shipping Compani som siden mai 2007 arbeidet med planer om å starte opp igjen gruvevirksomheten i Bjørnevatn under navnet Sydvaranger Gruve A/S.

Fra 2009 kom gruven i drift igjen og den var i drift i noen år. I november 2015 kunngjorde selskapet at ledelsen hadde besluttet å avvikle gruvevirksomheten i Kirkenes.

Et industrihistorisk eventyr

Den 21 år gamle forgraveren fra Kirkenes representerer siste epoke i en storhetstid innen norsk maskinproduksjon som begynte da to brødrene Kristian og Ingebret Søyland fra Jæren etablerte firmaet «Bryne Jern og Treindustri» i 1949. Firmaet fikk sitt store gjennombrudd da Bryne-selskapet som en av de første gravemaskinprodusentene i Europa, lanserte en helhydraulisk gravemaskin som fungerte tilfredsstillende.

Brøyt hadde stor framgang i mange år og var en stund markedsledende i Skandinavia. 40 prosent av produksjonen på Jæren gikk til eksport og i 1975 fikk selskapet eksportprisen fra Norges Eksportråd. Da var imidlertid allerede toppen nådd. Mot slutten av 70-tallet ble tidene vanskeligere og selskapet fikk etter hvert økonomiske problemer. Det skyldtes både økende konkurranse og lavere priser hos konkurrentene.

Alle foto: Steinar Sund
Alle foto: Steinar Sund

Mot slutten av 1970-tallet ble også ordningen med dyrkingstilskudd opphevet.Flere redningspakker ble lansert. I 1981 kom den svenske gravemaskinprodusenten Åkemans inn i bildet på eiersiden og maskinene ble solgt under navnet Brøyt-Åkermanns.

Siden ble Åkermanns også kjøpt opp av VMF-gruppen som i 1995 ble til Volvo Construction Equipment. Tre år senere ble bedriften kjøpt opp igjen, denne gangen av Sandvik Tamrock, og produksjonen ble flyttet til Tammerfors i Finland.

Det betydde den endelige avslutningen på et stort industrihistorisk eventyr på Bryne. De gamle produksjonsanleggene til Brøyt på Bryne er i dag omgjort til Ree Næringspark og gir rom til annen industrivirksomhet.

Denne saken ble første gang publisert 12/11 2017, og sist oppdatert 10/11 2017