Bygger Verma Kraftverk

Skanska har inngått kontrakt med Rauma Energi og starter omgående

Fra signeringen tirsdag 18. oktober. Foran administrerende direktør Alf Vee Midtun (til venstre) og regiondirektør Anders Geirsta i Skanska. Bak fra venstre prosjektleder Knut Peder Voldset (fra venstre) i Rauma Energi AS, prosjektsjef Svenn Aage Bråtene i Skanska og prosjektleder Eirik Botnen i Skanska.
Fra signeringen tirsdag 18. oktober. Foran administrerende direktør Alf Vee Midtun (til venstre) og regiondirektør Anders Geirsta i Skanska. Bak fra venstre prosjektleder Knut Peder Voldset (fra venstre) i Rauma Energi AS, prosjektsjef Svenn Aage Bråtene i Skanska og prosjektleder Eirik Botnen i Skanska. Foto: Lars Smisethjell, Rauma Energi AS
Sist oppdatert

Skanska har inngått kontrakt med Rauma Energi om bygging av Nye Verma kraftverk. Kontrakten har en verdi på ca. 213 millioner kroner og inngår i ordreinngangen for fjerde kvartal 2016.

Ferdig i 2018

Som en del av kontrakten skal Skanska også ruste opp 4,5 km med adkomstveger samt bygge to nye broer. Byggestart blir omgående og prosjektet vil være ferdigstilt i oktober 2018.

Nye Verma kraftverk blir et nytt vannkraftverk med stasjon i fjell som skal erstatte et eldre eksisterende kraftverk. Det nye kraftverket får en installert effekt på 22,5 MW, og når utbyggingen er ferdig vil anlegget bidra med en total energiproduksjon på 119 GWh. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 425 meter fra inntaksdammen til turbinene i den den nye kraftstasjonen.

- Vi har vært gjennom solide og gode forhandlinger med Skanska. Vi ser fram til fortsettelsen og har stor tro på at samarbeidet vil være godt i hele utbyggingsprosessen, sier prosjektleder Knut Peder Voldset i Rauma Energi AS i forbindelse med kontraktsigneringen på Åndalsnes tirsdag 18. oktober.

500 inn

Det nye kraftverket skal benytte den eksisterende Dam Verma, men damhøyden vil bli hevet ca. 5 meter. Fra inntaket vil det gå en trykksjakt som leder vannet ned i en tilløpstunnel som igjen leder vannet inn i turbinen i den nye kraftstasjonen, som skal bygges ca. 500 meter inne i fjellet. Utløpet blir ved foten av Vermafossen der Verma og Rauma elv møtes.

- Vi er svært glad for å få lov til å gi oss i kast med dette spennende vannkraftsprosjektet i Romsdalen. Vi har i mange år satset innen dette segmentet og bygget opp en solid kompetanse over tid. Nå skal vi vise Rauma Energi at vi er tilliten verdig, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Det å få lov til å bruke vår kompetanse og erfaring til å bidra til å ta vare på våre kilder til ren fornybar energi gir oss stor glede.
Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge

Denne saken ble første gang publisert 20/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017