Veidekkes asfaltfabrikker:

Bytter asfalt-LPG med trepellets

- Oppvarming i asfaltfabrikkene er der vi har størst CO2-utslipp. Dette tiltaket gir 90 prosent CO2-reduksjon.

Det er Veidekkes asfaltfabrikker i Moss (bildet) og på Stange som skal reduserer CO2-utslippene med 90 prosent med ny oppvarming. Foto: Veidekke
Det er Veidekkes asfaltfabrikker i Moss (bildet) og på Stange som skal reduserer CO2-utslippene med 90 prosent med ny oppvarming. Foto: Veidekke
Sist oppdatert

Det er teknisk direktør Eivind Olav Andersen i Veidekke Industri som sier dette i en pressemelding i dag.

– Vi ønsker å være ledende på miljø i vår bransje. Asfaltfabrikkene er der vi har størst utslipp, og blir derfor prioritert høyt. Vi starter nå i Moss og på Stange, men vurderer tilsvarende omlegginger flere steder, sier Andersen.

90 prosent reduksjon

Asfalt blir laget ved å blande steinmateriale med oljeproduktet bitumen. Dette krever typisk temperaturer på opp mot 180 grader, og da behøves det mye energi.

Til nå har Veidekke brukt flytende petroleumsgass (LPG) til denne oppvarmingen, men dette skal gassen byttes ut med trepellets i to av Veidekkes største asfaltfabrikker.

Fordi pelletsen er fornybar og erstatter forbrenning av fossilt karbon, vil omleggingen spare karbonkretsløpet for 8600 tonn CO hvert år. Det utgjør 90 prosent av CO-utslippene fra dagens asfaltproduksjon i de to fabrikkene.

Først ut i Norge

Leverandøren Bio Energy skal eie og drifte varmeanleggene som leverer energien til asfaltproduksjonen hos Veidekke.

– Dette blir de første asfaltfabrikkene i Norge som tar i bruk forstøvet pellets, og det vil overraske oss om ikke resten av asfaltbransjen følger etter, sier daglig leder Odd Egil Reinås i Bio Energy.

Statlige Enova støtter omleggingen med til sammen 14,2 millioner kroner. De håper å få flere asfaltentreprenører med på klimadugnaden.

- Alle asfaltfabrikker kan ta i bruk fornybar oppvarming, og Enova kan hjelpe til med å gjøre det lønnsomt, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Klar til neste sesong

- Hvis all asfaltproduksjonen i Norge gjøres som i Moss og på Stange, hadde det spart CO tilsvarende 100 000 nye personbiler. Det er slike løsninger vi trenger i lavutslippssamfunnet,

Fabrikkene vil stå klare med ny, klimavennlig produksjon når asfaltsesongen starter neste år. 

Statlige Enova støtter leverandøren Bio Energy med over 14 millioner kroner. Foto: Veidekke
Statlige Enova støtter leverandøren Bio Energy med over 14 millioner kroner. Foto: Veidekke

Denne saken ble første gang publisert 26/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017