Cramo leverer utstyr til milliardprosjekter

Cramo skal levere maskiner og utstyr til Af Gruppen på kampflybase Ørland og ny E6 Soknedalen

Fra venstre: Andrè Høvstad, Frank Otto Johannessen (AF), Bård Solem (AF), Bjørnar Husa, Kjetil Moen, Bengt Ulvin og Jan Erik Grundstad. Foto: Cramo
Fra venstre: Andrè Høvstad, Frank Otto Johannessen (AF), Bård Solem (AF), Bjørnar Husa, Kjetil Moen, Bengt Ulvin og Jan Erik Grundstad. Foto: Cramo
Sist oppdatert

Cramo har vunnet fire prestisjekontrakter i Midt-Norge. Prosjektene er tilknyttet bygging av ny kampflybase på Ørland og ny veitrasé på E6 ved Soknedalen.

Til alle prosjektene er Cramo valgt som hovedleverandør for utleie av maskiner og utstyr til AF Gruppens prosjekter.

AF Gruppen vil få tilgang til hele produktspekteret i alle prosjektene.

Selv om AF Gruppen besitter mye av utstyret selv, vil Cramo både kunne supplere utstyrsparken, og tilby utstyr som AF Gruppen selv ikke disponerer, som for eksempel hjullastere, bomlift, knekkarm-, sakse- og søylelift.

Ørland og E6 Soknedalen

På Ørland har Cramo i dag en regional utleieavdeling og et eget depot med nødvendig utstyr som AF Gruppen vil disponere i byggeprosjektene med den nye kampflybasen. Til veibyggingsprosjektet på E6 vil Cramo tilby et fremskutt depot i umiddelbar nærhet til veitraseen som skal bygges. Depotløsningene skal til enhver tid dekke AF Gruppens utstyrsbehov i byggeprosessen.

Cramo vil også tilby servicepersonell for vedlikehold av utstyr på byggeplass og opplæring i bruk av anleggsutstyr. I tillegg vil Cramo tilby relevante kurs.

Vi har jobbet knallhardt for å styrke vår posisjon i Midt-Norge, og har aldri hatt så mye utstyr ute i regionen som vi har nå
André Høvstad i Cramo, distrikt Midt Norge.

En milliard på Ørlandet

På Ørlandet er AF Gruppen tildelt tre store kontrakter til nær 1 mrd kroner til sammen. Dette inkluderer grunnarbeider og infrastruktur for byggingen av nye hangarer og etablering av avskjermingsfelt (ytre perimeter) rundt flystasjonen.

Hangar- og infrastrukturprosjektet vil være ferdigstilt på høsten 2020. Ytre perimeter skal etter planen være ferdigstilt ila 2021.

Ca en milliard på E6 Soknedal

På E6 Soknedal har AF Gruppen vunnet kontrakten med bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune og inkluderer veibygging, tunnel- og betongarbeider.

Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i august 2021, kontraktsum er rundt 1 mrd kroner.

En smidig prosjektorganisering

– Utslagsgivende for AF Gruppens valg av Cramo som leverandør var selskapets brede produktsortiment av maskiner og utstyr, kompetanse og en smidig prosjektorganisering som vil gi AF gruppen store fordeler og kostnadseffektive løsninger i prosjektgjennomføringen, sier innkjøpssjef Frank Otto Johannessen i AF Gruppen.

Abonner på AnleggsMagasinet her:

Denne saken ble første gang publisert 28/01 2018, og sist oppdatert 29/01 2018