Dette blir neste års største enkeltkontrakt for vegvesenet.

Statens vegvesen inviterer entreprenørene og finansielle aktører til konkurranse om å bygge riksvegen mellom Løten–Elverum. Dette blir den største enkeltkontrakten Statens vegvesen inngår i 2018 med en forventet kontraktssum på om lag fire milliarder kroner.

Sist oppdatert

– Kontraktsformen er kontrakt med forhandlinger. I starten av konkurransen skal vi bruke god tid til dialog, sier Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet.

Prosjektformen er OPS (offentlig-privat samarbeid) som innebærer at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år.

Fakta om rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum

Vegprosjektets presise navn er rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet.

10 km ny 2/3 felts hovedveg og 15 km 4-felts motorveg.

Antatt kontraktsverdi på OPS-kontrakten: 4 mrd. NOK

Prekvalifisering: april–juni 2017

– Dette stiller store krav til avtaleverket og prosessen fram til en avtale, framholder Sandvin.

Vegvesenet starter nå dialogen med alle interesserte aktører, og inviterer til et nytt orienteringsmøte for bransjen 26. april. kl. 1200, Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Det skriver vegvesenet selv på sine nettsider.

Kontrakten blir ventelig signert første kvartal 2018.

Denne saken ble første gang publisert 08/04 2017, og sist oppdatert 10/04 2017