SClick to add kicker

Dette går de 600 veimillionene til

100 millioner kroner går til ekstra asfalt og 500 millioner kroner til andre viktige vedlikeholdsprosjekter.

Region Øst får mest av pengene, med 187 millioner kroner, etterfulgt av Region Nord med 132 millioner.
Region Øst får mest av pengene, med 187 millioner kroner, etterfulgt av Region Nord med 132 millioner. Foto: Statens vegvesen
Publisert

- Vi har fulgt opp Stortingets vedtak om å bevilge 600 millioner kroner ekstra til Statens vegvesen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding i dag.

Nå er fordelingen av de ekstra midlene klar, med vedlikeholdsprosjekter over hele landet.

- Hovedhensikten er å hjelpe den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet, men dette bidrar selvsagt også til å ta vare på veinettet vårt og bidra til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen har valgt prosjekter som kan komme raskt i gang og som passer godt for små og mellomstore bedrifter. Tiltakene skal gi økt framkommelighet og trafikksikkerhet.

I tillegg til ekstra asfalt for 100 millioner kroner kommer følgende tiltak:
I tillegg til ekstra asfalt for 100 millioner kroner kommer følgende tiltak: Foto: Statens vegvesen
 • utbedringer av bru, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
 • trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
 • etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser

Her er listen over konkrete tiltak fordelt på de fem regionenen i Statens vegvesen.

Region Øst får mest av pengene, med 187 millioner kroner, etterfulgt av Region Nord med 132 millioner.

Slik skal korona-pengene brukes i Øst:

 • 25 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Viken
 • 8 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Innlandet
 • Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom
 • Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet
 • Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken
 • Utbedring av skader på E16 Hønefoss-Nes
 • Utbedring av Rv 2 ved Grue kirke
 • Forsterkning av Rv 3 nord for Atna
 • Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet
 • Rassikring E6 Gudbrandsdalen
 • Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omheng.
 • Flomsikring på Rv 7 i Flå
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 22
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 35 i Åmot
 • Forsterkning av eksisterende veg E& Selsverket
 • Forsterkning av eksisterende veg E136 Lesja
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen
 • Oppgradering toalettanlegg på Rv 7 Haugastøl
 • Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold
 • Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg
 • Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot
 • Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa-Gardermoen

Slik skal korona-pengene brukes i Sør:

 • 10 mill. kr til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
 • 1 mill. kr til vegoppmerking etter asfaltering
 • Forarbeid før dekkelegging Rv 9 Valle- Bykle
 • Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder og Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden
 • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark Rv 9, Rv 41, E134 og Rv 36
 • Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark
 • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og Rv Setesdalen, med mest fokus på Agder
 • Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli

Slik skal korona-pengene brukes i Vest:

 • 22 millioner til ekstra asfalt.
 • Rv 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.
 • Tiltak på tunneler på Rv 13 og E134 som er kortere enn 500 meter
 • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

Slik skal korona-pengene brukes i Midt:

 • 10 millioner til ekstra asfalt.
 • Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim
 • Utskifting av veglysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europavegene i regionen
 • Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Utbedringstiltak i flere riksvegtunneler på Sunnmøre
 • Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal
 • Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveger i begge fylker
 • Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer
 • Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde.

Slik skal korona-pengene brukes i Nord:

 • 23 millioner til utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet
 • Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet
 • Tunnelutbedring E10 Lofoten
 • Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark
 • Plastring ved E10 Hamnøy
 • Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden
 • Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet
 • Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene
 • Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.