Disse vil ha driftskontraktene i øst

Torsdag 19. og torsdag 26. januar var det tilbudsåpning for fire driftskontrakter i Østfold, Hedmark og Akershus.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

-Vi er godt fornøyd med antallet tilbud vi har fått. Nå skal vi gjennomgå alle tilbudene og kontroll-regne før endelig innstilling er klar. Kontraktene tildeles kvalifisert tilbyder med lavest pris. Vi har som mål at kontraktene skal være signert i månedsskiftet mars/april, sier Kjersti Røislien, koordinator for driftskontraktene i Statens vegvesen Region øst i en pressemelding.

De nye driftskontraktene trer i kraft 1. september 2017. Kontraktene det gjelder, tilbyderne og tilbudssummene er listet opp i tabellene nedenfor.

 

Driftskontrakt for Østfold øst grønt

Kontrakten gjelder fra 1. september 2017-2020 og omfatter drift og vedlikehold av grøntarealer og vegkantvegetasjon langs fylkesveger og gang- og sykkelveger langs fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Halden, Aremark, Rakkestad, Marker og Rømskog kommuner. Vegnettet som omfattes av kontrakten består av 482,532 km veg totalt.

5 entreprenører leverte tilbud på kontrakten

 

Tilbyder                                   Tilbudssum

 1. Mesta AS                         7 999 380,80
 2. Park & Anlegg AS            7 041 615,-
 3. Kramer Maskindrift AS    8 162 957 ,-
 4. Veidrift AS                       5 190 500,-
 5. Askim Entreprenør AS     5 826 750,-

Driftskontrakt for Romerike øst:

Kontrakten gjelder 1. september 2017 – 2022 og omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og gang- og sykkelveger langs fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Aurskog-Høland, Fet, Sørum og Nes kommuner. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 486,485 km veg totalt.

 9 entreprenører leverte tilbud på kontrakten.

Tilbyder                                                  Tilbudssum

 1. Svevia Norge AS                                     191 055 500,-
 2. Vaktmesterkompaniet AS                       195 057 875,-
 3. NCC Norge AS                                        158 856 140,-
 4. Bergquist Maskin og Transport AS         144 998 725,-
 5. PEAB Anlegg AS                                      131 021 929,91
 6. Veidekke Industri AS                              135 352 933,-
 7. Mesta AS                                                143 758 100,65
 8. Veidrift AS                                              144 741 161,-
 9. Total Uteservice AS                                 137 354 570 ,-

Driftskontrakt for Kongsvinger:

Kontrakten gjelder fra 1. september 2017-2021 og omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riks- og fylkesveger og gang- og sykkelveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 796,366 km veg totalt.

6 entreprenører leverte tilbud på kontrakten.

 

Tilbyder                          Tilbudssum

 1. PEAB Anlegg AS               218 554 953,11
 2. Mesta AS                         211 140 120,60
 3. SVEVIA Norge AS            239 430 500,-
 4. NCC Norge AS                222 690 489,-
 5. Veidekke Industri AS      189 146 491,-
 6. Nortransport AS            203 255 265,-

 

Driftskontrakt for Nordre Hedmarken:

Kontrakten gjelder fra 1. september 2017- 2022 og omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riks- og fylkesveger og gang- og sykkelveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Hamar (byområdet) og Ringsaker. Vegnettet som omfattes av oppdraget består fra 1.9.2017 til 30.09.2021 av 642,410 km veg totalt. Fra 1.10.2021 til 31.08.2022 vil oppdraget omfatte 600,400 km veg totalt. Reduksjonen skyldes at driften overføres til Nye Veier etter utbyggingen av E6.

5 entreprenører leverte tilbud på kontrakten.

 

Tilbyder            Tilbudssum

 1. Veidrift AS                  235 554 601,-
 2. Nortransport AS         216 344 755,-
 3. Mesta AS                    206 566 062,90
 4. NCC Norge AS           178 994 608,-
 5. Veidekke Industri AS  210 183 989,70

Denne saken ble første gang publisert 27/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017