Bypakke Bodø:

Planlegger å åpne begge løpene i Bodøtunnelen i mars 2019

Målet var å åpne det ene tunnelløpet høsten 2018

Snart skal støttemuren på venstre side av tunnelen bygges ferdig. Der går trafikken på rv. 80 i dag, så da er innsnevringer i dette området helt nødvendig.
Snart skal støttemuren på venstre side av tunnelen bygges ferdig. Der går trafikken på rv. 80 i dag, så da er innsnevringer i dette området helt nødvendig.
Publisert

- Vi planlegger å åpne begge løpene i Bodøtunnelen i mars 2019, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Da kontrakten ble signert var planen å åpne det vestgående tunnelløpet først, nærmere bestemt høsten 2018.

Så skulle det østgående løpet åpnes et halvt års tid senere.

Sammen med entreprenøren Veidekke har Statens vegvesen funnet en løsning der begge løpene åpner samtidig, står det i en pressemelding fra statens vegvesen.

Veidekke Entreprenør AS bygger Bodøtunnelen:

Avtalen som ble inngått i januar 2015 gjaldt det største enkeltprosjektet i Bypakke Bodø. Kontraktssummen var på nær 894 millioner kroner eks. mva. Veidekke Entreprenør AS skulle bygge Hunstadmoen–Bodøelv på 3,5 km, der 2,8 km er tunnel mellom Hunstadmoen og Rønvikjordene foran Bodin leir. Tunnelen skal gå i to løp og ha to kjørefelt i hver retning.

- Det er mye som gjenstår, og når arbeidene er ferdig på nyåret skal vi igjennom en omfattende testing og justering av sikkerhetsutstyret i tunnelen. Dermed er det for tidlig å si noen dato, men vi ser for oss at åpningen kan bli i mars 2019.

Venter kø

For å bli ferdig med veganlegget utenfor tunnelen på Hunstadmoen blir det redusert kapasitet for trafikken gjennom sommeren og utover høsten.

- Støttemuren nærmest dagens riksveg 80 er ikke ferdig ennå. Her er det trange forhold, og muren skal skjære inn i dagens veg. For å få det til, er vi nødt til å flytte trafikken nærmere sjøen og redusere til tre felt.

Sigrid Undsets vei vil fortsatt være åpen for trafikk, men også der vil det pågå arbeider.

- Vi ber derfor trafikantene om å være forberedt på at de vil trenge mer tid for å komme seg igjennom anleggsområdet. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg, sier Bardal.

Abonner på AnleggsMagasinet