Dumperkrig

En maskinentreprenør på Jevnaker har politianmeldt en dumperselger for grovt bedrageri. Selgeren på sin side sier han har anmeldt entreprenøren for trusler om vold.

Driftsleder Wilhelm Bruun hos Åsmund Pettersen & Sønn mener Avitec tar i bruk klassisk uthalingsteknikk.
Driftsleder Wilhelm Bruun hos Åsmund Pettersen & Sønn mener Avitec tar i bruk klassisk uthalingsteknikk. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Driftsleder Wilhelm Bruun hos Åsmund Pettersen & Sønn AS (ÅPS) på Jevnaker er oppgitt. Tidligere i år bestilte maskinentreprenøren en Volvo A25-dumper 2010-modell fra maskinselgeren Avitec AS i Mjøndalen. Dumperen ble forskuddsbetalt med en million kroner, og levert i slutten av april, en måned forsinket.

Men siden da har maskinen stått uvirksom på maskinentreprenørens gårdsplass.

Ble mistenksomme

– Ganske umiddelbart oppdaget vi at noe ikke var som det skulle. Etter hvert ble det en lang og vond liste, forteller Wilhelm Bruun.

– Vi mottok verken fraktbrev eller sertifiseringsdokument ved levering, ingen dokumentasjon på noe som helst. Dette fikk vi etter gjentatte purringer en måned senere.

– Så oppdaget vi feil chassisnummer, uorginalt gir, dynamo som ikke ladet og et merkelig slitt interiør. Men hele maskinen var nylakkert, i alle flater og hulrom.

Kort sagt ble Bruun og folkene hans mistenksomme. En senere kontroll utført av en servicemekaniker fra Volvo mer enn bekreftet mistanken. Hans liste over feil og mangler fortonet seg som «endeløs». I følge Bruun anslår Volvo at det vil koste rundt 250.000 kroner å rette opp alt sammen.

– Særlig graverende er det også at dumperen i henhold til kontrakten skal ha gått 4.300 timer, mens ECU-enheten og Volvos rapport viser 21-22.000!

Positive i starten

– Ganske umiddelbart oppdaget vi at noe ikke var som det skulle. Etter hvert ble det en lang og vond liste, forteller Wilhelm Bruun.
– Ganske umiddelbart oppdaget vi at noe ikke var som det skulle. Etter hvert ble det en lang og vond liste, forteller Wilhelm Bruun. Foto: Geir Hasle

– I tiden rett etter leveringen virket Avitec svært imøtekommende, sier Bruun, og viser fram en epost fra salgssjef Marius Jacobsen fra den 3. mai.

I denne eposten går det klart fram at maskinen skulle tilbakeføres deres leverandør, AN International i Nederland, og de en millioner kronene tilbakebetales ÅPS. Altså at kjøpet skulle heves. Det samme bekreftet daglig leder Tore Jacobsen i epost av 20. mai.

– På dette tidspunktet hadde vi likevel en sterk følelse av at Avitec nok ikke hadde ærlige hensikter, og verken hadde tenkt å hente dumperen eller sørge for tilbakebetaling som lovet, sier Bruun.

Den 22. mai valgte ÅPS å politianmelde Avitec til Nordre Buskerud Politidistrikt for grovt bedrageri.

Toppen av frekkhet

– Det som pågår nå, er klassisk uthalingsteknikk, der Avitec gang på gang bedyrer at de jobber med saken. Til og med dag og natt, sier de. Det loves oppdateringer og fortgang i saken uten at noe som helst skjer.

I epostkorrespondansen Anleggsmagasinet har tilgang til, forklarer Avitec ved flere anledninger at de stadig presser på sin leverandør, AN International.

Navneskifte

En sjekk i Brønnøysundregistrene forteller at Avitec AS nylig har skiftet navn til Kinma AS. Salgssjef Marius Jacobsen benekter at dette har noe å gjøre med omtalen av konflikten med Åsmund Pettersen & Sønn (ÅPS).

– Er ikke et navneskifte en grei sak, da? Jeg er imidlertid ikke bekvem med å utdype dette noe som helst mer, annet enn at vi omstrukturerer forretningsdriften vår. Og det har ingenting med ÅPS-saken å gjøre, uttaler Jacobsen.

Til lesernes orientering kan det opplyses at navneskiftet ifølge Brønnøysundregistrene ble vedtatt den 7. november, få dager etter at Anleggsmagasinet var i kontakt med Avitec om anklagene fra ÅPS. Den 24. november var det nye foretaksnavnet Kinma AS registrert.

– Dette er jo bare sprøyt. Vi kan ikke forholde oss til Avitecs leverandør, men kun til Avitec, som faktisk har solgt maskinen til oss. Det er tydelig at de vil skyve salgsansvaret over på andre, mener Bruun.

– I stedet har Avitec mage til å kreve en «restsum» på 187.500 kroner av oss. Det kaller jeg toppen av frekkhet.

På egen virksomhets vegne medgir han likevel uten videre én ting; nemlig at innkjøpspraksisen har haltet stygt i dette tilfellet.

– Vi syndet mot den enkleste regelen av alle, nemlig at vi selvsagt aldri skulle betalt forskuddsvis. Vi stolte på selgeren, men har nå lært ettertrykkelig. Det er bare å håpe at lærdommen ikke kommer til en pris av en million kroner, sier Wilhelm Bruun.

Kunden feilinformert

I Avitec tilbakeviser daglig leder Tore Jacobsen og sønnen, salgssjef Marius Jacobsen, alle anklager om svindel.

– Våre undersøkelser viser at den rehabiliterte Volvo-dumperen er aldeles original. Maskinen ble levert helt strøken og fin, uten feil i det hele tatt. Også hva antall timer angår, har nok kunden blitt feilinformert fra såkalt maskinteknisk hold, uttaler Tore Jacobsen.

Han slår fast at det overhodet ikke blir snakk om noen tilbakebetaling av en million kroner til ÅPS, og at han ser fram til at saken kommer for retten.

Men i begynnelsen av mai var Avitec altså villige til å tilbakebetale millionen. Nå er de ikke det lenger. Hva har skjedd?

Marius Jacobsen besvarer spørsmålet slik:

– Vi kan da ikke erstatte noe som ikke er feil. I utgangspunktet stolte vi på opplysningene fra ÅPS, men da vi gikk nøyere igjennom saken, framstår det hele ganske annerledes.

Påståtte voldstrusler

Avitec har satt advokat på saken. Og ikke nok med det:

Tore og Marius Jacobsen opplyser at de har vært på Politihuset i Drammen, og anmeldt både Wilhelm Bruun og daglig leder, Christian Bruun, for trusler om vold.

– Noen telefonsamtaler med kunden har vært av en slik karakter at vi oppfattet både egen og familiens sikkerhet som truet, både fysisk og psykisk. Og det tok vi alvorlig.

 

Til slutt: Fra Åsmund Pettersen & Sønn har Anleggsmagasinet mottatt politibekreftelse på at deres anmeldelse faktisk er levert. Avitec har ikke bidratt med slik bekreftelse. Heller ikke etter purring fra redaksjonen.

Wilhelm Bruun i ÅPS stiller seg uforstående og hoderystende til Avitecs påstand om voldstrusler.

Denne saken ble første gang publisert 09/12 2015, og sist oppdatert 06/04 2017