E18 Dørdal-Tvedestrand: Forserer planene

Det er ventet at konktrakten om oppdraget for Nye Veier blir signert før sommeren.

Det aktuelle området der det nå skal igangsettes arbeid med reguleringsplan
Det aktuelle området der det nå skal igangsettes arbeid med reguleringsplan Foto: Nye Veier
Sist oppdatert

Nye Veier forserer reguleringsplanarbeidet for nye E18 Dørdal-Tvedestrand – konkurransen om oppdraget er i gang, forteller de på sine nettsider.

Solfrid Førland, konstituert prosjektdirektør E18 Sørøst, Nye Veier venter at om oppdraget for Nye Veier blir signert før sommeren.

Lånegarantier gjenstår

Alle de 6 kommunene som inngår i arbeidet med reguleringsplanen har fattet vedtak om bompengeopplegget. Det gjenstår vedtak om lånegarantier i de to berørte fylkeskommunene Agder og Vestfold og Telemark.

-Det er gode nyheter for kommunene at arbeidet med reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand kommer i gang tidligere enn forventet. I disse tider er det ekstra bra å få fortgang i reguleringsplanarbeidet. Fra kommunenes side er vi klare både til å sette av ressurser til arbeidet og få til god koordinering oss imellom og sammen med Nye Veier. Vi vet at det for en stor del er gjennomgangstrafikk, men E18 mellom Dørdal og Tvedestrand er også viktig som transportåre for å kunne utvikle bo- og arbeidsmarkedene i vår region. For Risør kommune sin del er det bra at reguleringsplanarbeidet for fylkesvei 416 koordineres inn i dette prosjektet, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og ordfører i Risør.

Solfrid Førland, kst. prosjektdirektør E18 Sørøst, Nye Veier og Per Kristian Lunden, leder av styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og ordfører i Risør, her på Brokelandsheia i Gjerstad.
Solfrid Førland, kst. prosjektdirektør E18 Sørøst, Nye Veier og Per Kristian Lunden, leder av styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og ordfører i Risør, her på Brokelandsheia i Gjerstad. Foto: Nye Veier

-Nye E18 Dørdal-Tvedestrand planlegges for fartsgrense 110 km/t. Vi er opptatt av at reguleringsplanen gir handlingsrom for entreprenørens prosjektering i neste fase. I arbeidet med reguleringsplanen skal vi innledningsvis se på muligheter for å optimalisere plassering av veilinja og andre forbedringsområder. Anleggsgjennomføring skal være en integrert del i denne fasen så vi får en løsning som er byggbar, sier Solfrid Førland, konstituert prosjektdirektør E18 Sørøst, Nye Veier.

Denne saken ble første gang publisert 21/04 2020, og sist oppdatert 20/04 2020