E18 Tvedestrand - Arendal

Ny E18 Tvedestrand–Arendal er i planfasen og Nye Veier AS har nylig vist en 3D-film av strekningen.

22,8 kilometer med ny E18 er under planlegging. I april 2015 startet de arkeologiske utgravningene. Illustrasjon: Statens vegvesen
22,8 kilometer med ny E18 er under planlegging. I april 2015 startet de arkeologiske utgravningene. Illustrasjon: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Statens vegvesen planlegger bygging av 22,8 km ny 4-felt E18 mellom Tvedestrand og Arendal i perioden 2016-2019.

I tillegg 13,7 km lokalveg bla. forbindelsen mellom Longum og Krøgenes.

Ny E18 Tvedestrand–Arendal går fra Rømyr i Tvedestrand til Harebakken i Arendal.

Mye og tung trafikk

Trafikkmengden er fra 10 800–12 600 årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2013. Andel lange kjøretøyer er 15 %.

På Nye Veiers leverandørkonferanse 17. februar ble det vist en 3D-film av strekningen Arendal-Tvedestrand.

Deres nettside presiserer at videoen er under arbeid.

Video

180 ulykker på 10 år

De siste ti årene (2004–2013) har det vært 180 ulykker på strekningen mellom Tvedestrand og Arendal:

  • 12 dødsulykker
  • 18 hardt skadde
  • 150 lettere skadde

Ny E18 skal i følge Statens vegvesen gi bedre framkommelighet og sikkerhet samtidig som den gamle vegen vil få en riktig funksjon i forhold til sin standard som fylkeveg/lokalveg. Ny E18 vil også bedre miljøforholdene for de som bor langs den gamle vegen.

Gammel E18 nedklassifiseres fra riksveg til fylkesveg når ny veg står ferdig. Vegen blir liggende som en parallell lokalveg og vil være omkjøringsveg for ny E18 ved full stenging av begge løp i tunneler.

Denne saken ble første gang publisert 28/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017