Ekstra sikkerhetstiltak på bruprosjekter

Som følge av ulykken under støping av Rotvollhaugen bru, og i påvente av politiets etterforskning av hendelsen, har Statens vegvesen Region midt med umiddelbar virkning iverksatt følgende tiltak på Reinertsens kontrakter: Det skal ikke gå trafikk under reis mens støping pågår og det skal foreligge 3. partsverifikasjon av beregning, tegning og montering av reis.

Fra arbeidet med tilsvarende bru over John Aaes veg som allerede står ferdig.
Fra arbeidet med tilsvarende bru over John Aaes veg som allerede står ferdig.
Sist oppdatert

Dette gjelder selv om årsaken til ulykken ikke er klarlagt.Stillassystemet som er brukt på Rotvollhaugen bru er også tidligere brukt på en annen bru i samme kontrakt og i Reinertsens kontrakt på E6 Senterveien - Tonstad. Det pågår ikke tilsvarende arbeid på andre prosjekt i Region midt.

Det er allerede satt i gang etterberegninger på brustillasene som er under bygging på Rotvoll. Det er også for brua på Miljøpakkeprosjektet E6 Senterveien - Tonstad etterspurt tilsvarende dokumentasjon.

Det er planlagt støping på Rotvoll nord og E6 Senterveien - Tonstad i juni. Når støping pågår, og til betongen har oppnådd tilfredsstillende fasthet, vil trafikken bli omdirigert. Dette vil gi noen utfordringer med hensyn til trafikkavvikling.

Det er viktig å komme til bunns i hva som er årsaken til denne ulykken, og Statens vegvesen avventer politiets og arbeidstilsynets etterforskning.Reinertsen vil senere denne uka legge fram sin interne granskningsrapport.

- Vi lytter til alle kvalifiserte innspill for å finne årsaken til at dette kunne skje, men vi kan ikke konkludere før vi har resultatene fra etterforskningen som pågår, sier prosjektsjef Ove Nesje, Statens vegvesen Region midt.

Denne saken ble første gang publisert 29/05 2013, og sist oppdatert 07/04 2017