Skal bygge 1130 meter gang- og sykkelveg

Entreprenør Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS vant kontrakten om å bygge ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 167 Røykenveien i Asker.

Daglig leder Stein Inge Eriksen i Karre Mortensen Oslo/Akershu AS og avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen undertegnet tirsdag 27. februar kontrakt om bygging av blant annet gang- og sykkelveg langs fv. 167 Røykenveien. Foto: Svv
Daglig leder Stein Inge Eriksen i Karre Mortensen Oslo/Akershu AS og avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen undertegnet tirsdag 27. februar kontrakt om bygging av blant annet gang- og sykkelveg langs fv. 167 Røykenveien. Foto: Svv
Publisert

Kontrakten omfatter bygging av 1130 meter gang- og sykkelveg parallelt med fylkesveg 167 Røykenveien fra Marie Lilleseths vei til Røyken grense.

I tillegg inngår følgende i prosjektet:

  • avkjørselssanering
  • støyskjermingstiltak
  • mindre tilpassinger av dagens vei
  • tilrettelegging for kollektivtrafikk
  • Vann og avløpsarbeider for Asker kommune

Anleggsarbeidet starter våren 2018.

62-millioner kroner

Entreprenør Kaare Mortensen Oslo/Akershus ASvar tilbyderen med lavest pris, 62.072.465,00 ekskl. mva.

Prosjektet har en forventet totalkostnad på 192 millioner 2018-kr.

Syv entreprenører leverte tilbud

Totalkostnaden inkluderer blant annet en usikkerhet på +/- 10 prosent, entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader. Det var til sammen syv entreprenører som hadde levert inn tilbud da fristen gikk ut 29. januar 2018.

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune er Statens vegvesen byggherre for prosjektet. Akershus fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.

Abonner på AnleggsMagasinet