Entreprenørenes hageparty

Kjendiser og ikke fullt så kjente kom til Lillo Gård og AF Gruppens bransjetreff «Entreprenørens marked» for å diskutere hvordan mennesker og teknologi kan gi mer mangfold i bygg- og anleggsnæringen.

Kronprins Haakon Magnus møtte presis (som alltid) for å ta del i «Entreprenørenes marked», historiens andre. Foto: Geir Hasle
Kronprins Haakon Magnus møtte presis (som alltid) for å ta del i «Entreprenørenes marked», historiens andre. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Blant gjestene i solskinnet på Lillo Gård i Oslo var Kronprins Haakon Magnus og ordfører Marianne Borgen, samt entreprenørselskapene BetonmastHæhre og Kruse Smith. Ordføreren tror bransjen har en spennende tid foran seg og at det vil skje en stor teknologisk utvikling.

– Skal man henge med i den moderne utviklingen fremover er man nødt til å ta innover seg digitaliseringen og ha en aktiv dialog med innovasjons- og gründermiljøene, og foredragsholderne sa i dag at de var villige til å gjøre nettopp dette. Jeg hørte på en bransje som var framoverlent og som vil ta et kvantesprang for å virkelig bli med på digitaliseringen og ta i bruk moderne teknologi, sier ordføreren.

Privilegium

Blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, alpinist og gründer Aksel Lund Svindal, Isabelle Ringnes fra #Hunspanderer, konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower, konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF og konsernsjef i Kruse Smith, Heidi Wolden, holdt innlegg på scenen. Her ble viktige temaer og utfordringer bransjen står ovenfor tatt opp, blant annet hvordan bransjen må legge bedre til rette for mangfold og likestilling.

– Det at Kruse Smith og BetonmastHæhre fikk gå i samarbeid med AF Gruppen for denne dagen var et privilegium. Jeg merker en voldsom energi rundt viktige temaer som går på endring og omstilling i bransjen, og et av de viktigste perspektivene jeg tar med meg er at vi må tenke langsiktig, samtidig som vi må agere nå, sier Heidi Wolden.

Ikke bare snakke

Konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad, håper Entreprenørens Marked vil kunne resultere i handlinger.

– Det jeg først og fremst sitter igjen med fra arrangementet er at vi må lytte litt ekstra om dagen, fordi det skjer så mye på tvers av bransjer, og kanskje spesielt blant den yngre generasjonen og i oppstartsmiljøene. Det må vi som ledere i etablerte virksomheter virkelig ta inn over oss. For det andre er det klart at handling snakker mer enn ord, og det er handling som nå er det neste viktige steget. Vi må tørre å ta i bruk nye løsninger og ny teknologi, og vi må tørre å sette det ut i praksis og ikke bare snakke om det, sier Grongstad, som håper utbyttet av «Entreprenørens marked» har vært bra for alle:

− Jeg håper de som har vært på Entreprenørens Marked har blitt gjennomgående inspirert gjennom dagen, og at flere innser at vi kan utgjøre en betydelig forskjell hvis vi handler, sier Grongstad.