Et bransjeproblem

Tore Voster, markedssjef i T. Stangeland Maskin roper varsko i bransjen og mener en av de største utfordringene fremover blir rekrutteringen.

Tore Voster, markedssjef i T. Stangeland Maskin
Tore Voster, markedssjef i T. Stangeland Maskin
Sist oppdatert

Etter en mot normalt kald vinter på Jæren med noe så sjeldent som permitteringsvarsler, er nå T.Stangeland Maskin i full gang igjen med fulle ordrebøker. Det sterke markedet og fortsatt utbygging på Jæren gjør at det store entreprenørselskapet må ta i bruk utenlandsk arbeidskraft for å bemanne alle spader og spaker.

I et intervju med markedssjef, Tore Voster, fikk vi et inntrykk av en moderne, veldrevet og diger entreprenørbedrift, men med et klarsyn når det gjelder rekrutteringen av dyktige motiverte fagfolk til bransjen.

Bransjeproblemet

I dag er rekrutteringen den negative delen av bransjen, mener Voster. Han har et ønske om å heve lønnsnivået.

- Det må bli mer populært å jobbe i anlegg, i dag har vi folk fra Island, Tyskland og mange andre steder for å fylle opp stillingene. Dette er et bransjeproblem, forklarer han.

På sikt vil han ha tak i de som har lyst til å drive med dette og Stangeland har satset på lærlinger og tar vare på dem. Til enhver tid er det 30 til 40 unge håpefulle i systemet. Det har blitt en suksess får vi vite, med mange flinke unge gutter og noen få jenter.

- Vi har valgt å opptre voldsomt seriøst og samarbeider med de lokale videregående skolene. Gjennom besøk og utplasseringer her i bedriften får de unge prøve seg og se hva det dreier seg om. Det er nok et trekkplaster for en lærling å få sette seg i en ny egen maskin, forklarer han.

Og selv om utstyret er flott og nytt er Voster helt klar på at den viktigste ressursen er folka, det er hele nøkkelen til suksess blir det slått fast. Det er mange erfarne folk i bedriften og de er med på å dra lasset i riktig retning.

Inkluder oss!

Som en av to kvinnelige maskinførere i Stangeland Maskin, tok vi en prat med Maria Bjorland. Hun jobbet sammen med håndmann Kristian Sørensen på det store Moseid-feltet. Hun har kjørt maskin i et og et halvt år og trives i Stangeland hvor man blir tildelt sin egen maskin. Hun skal ta fagbrevet om et halvt år og føler at hun er forberedt.

Til tungt.no forklarer hun at jentene burde inkluderes mer under rekrutteringsprosessene på skolene. Det er ikke rettet mot jenter mener hun. Ingen av hennes venninner har gjort liknende karriere, men samtlige synes at det er kult at hun har denne jobben.

T. Stangeland Maskin har vokst sammen med markedet på Jæren og oljeeventyret har utvilsomt medvirket til den store aktiviteten. I anleggsdelen av Stangeland er det 470 ansatte og i 2010 omsatte bedriften for en milliard kroner. Det sterke fokuset på HMS i bedriften skal bidra til at alvorlige ulykker aldri inntreffer igjen. Hver onsdag blir Olav Stangeland med ut på befaring på et av anleggene hvor han slår av en HMS-prat med arbeiderne.

Denne saken ble første gang publisert 07/02 2011, og sist oppdatert 06/04 2017