Skanska-sjefen er optimistisk

Et godt budsjett for bygg og anlegg

Konsernsjef i Skanska Norge AS, Ståle Rød, mener budsjettet bidrar til å skape forutsigbarhet for anleggsbransjen. Foto: Skanska
Konsernsjef i Skanska Norge AS, Ståle Rød, mener budsjettet bidrar til å skape forutsigbarhet for anleggsbransjen. Foto: Skanska
Sist oppdatert

Det er en historisk høy satsing på samferdsel i statsbudsjettet for 2018. Totalt bevilges det 67,5 mrd kroner, en økning på 6,5 prosent sammenlignet med fjorårets budsjett. Det foreslås nesten 36 milliarder kroner til veibygging, en økning på 7,7 prosent.

Forutsigbarhet

- Regjeringen bidrar til å skape forutsigbarhet for anleggsbransjen ved å fortsette satsingen på investeringer i infrastruktur og det skaper et godt grunnlag for å sikre pågående prosjekter, sier Ståle Rød

Selv om bevilgningene er historisk høye, er konkurransen om kontraktene tøff.

Greit med konkurranse om vilkårene er like

- Anleggssektoren i Norge har i flere år vært preget av hard konkurranse med flere store nasjonale og internasjonale aktører. Dette er en situasjon vi lever godt med, gitt at det faktisk er like konkurransevilkår og rammebetingelser. Vi er godt forberedt på å møte økt konkurranse fra flere internasjonale aktører i årene som kommer, sier Rød

Regjeringen styrker innsatsen mot sosial dumping innen anlegg

- Det er bra at regjeringen vil styrke innsatsen mot sosialdumping og kriminelle aktører i anleggsprosjektene. Et viktig tiltak for å sikre like konkurransevilkår er en betydelig styrking av kontroll med hva som skjer i prosjektene. Det vil ha en betydelig forebyggende effekt.

Viktig å redusere utslippene

Satsing på infrastruktur bidrar til å knytte bolig og arbeidsmarkeder sammen. Og er viktig for å legge til rette for en utvikling i retning av et mer bærekraftig samfunn. Men det er også viktig at vi gjennom bygging av vei og bane bidrar til å redusere utslippene.

- Det er positivt at Samferdselsdepartementet gjennom et samarbeid med bransjen vil lage en handlingsplan for utslippsfrie bygg – og anleggsplasser og ikke minst er det positivt at regjeringen varsler at den følger opp prosjektet «Krav om klimakutt i konkurransegrunnlag» for å stille klimarelaterte krav i kontraktene.

Ikke bare fokuser på pris

- Det har vært en positiv utvikling de siste årene fra Nye Veier og Statens vegvesens side når det gjelder å etterspørre på andre kriterier enn bare laveste pris. Dette bidrar til å fremme den seriøse delen av anleggsbransjen og det bidrar til å sikre gode løsninger, framdrift og kostnadskontroll og lavere transaksjoner i prosjektene, avslutter Rød.