Skanska best på pris og kvalitet

Etter alle solemerker skal Skanska bygge ny E16 fra Åsbygda til Olum på E16 Ringerike-Jevnaker.

Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen, E16 Ringerike-Jevnaker gratulerte prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska Norge med det beste tilbudet på ny E16 fra Åsbygda til Olum. Vegvesenet har allerede startet arbeidet med å kvalitetssikre tilbudet før det skal skrives endelig kontrakt.
Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen, E16 Ringerike-Jevnaker gratulerte prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska Norge med det beste tilbudet på ny E16 fra Åsbygda til Olum. Vegvesenet har allerede startet arbeidet med å kvalitetssikre tilbudet før det skal skrives endelig kontrakt. Foto: Vegvesen
Sist oppdatert

Tre utvalgte entreprenører deltok i den siste konkurransen om å prosjektere og bygge E16 mellom Åsbygda og Olum.

Konkurransen ble gjennomført som en totalentreprise med konkurransepreget dialog.

Skanska lavest

Skanska Norge hadde den laveste prisen i konkurranse med Hæhre og JV Implenia-Roadbridge i forhold til teknisk gjennomføring.

Skanska fikk også det største fratrekket for kvalitet med 163,25 millioner kroner i fratrekk på tilbudsprisen.

Selskapet kom ut med konkurransesum på 953.295 millioner kroner.

Entreprenøren som tildeles oppdraget for ny E16 mellom Åsbygda og Olum skal blant annet prosjektere og bygge nytt kryss mellom E16 og fv. 241 ved Kleggerud.
Entreprenøren som tildeles oppdraget for ny E16 mellom Åsbygda og Olum skal blant annet prosjektere og bygge nytt kryss mellom E16 og fv. 241 ved Kleggerud. Foto: Vegvesen

10,5 kilometer ny veg

Skanska skal bygge 10,5 kilometer med ny E16 som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. I tillegg skal det blant annet bygges en kilometer fylkesveg, 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveger, stopplommer langs ny E16 og to planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.

E16 Åsbygda-Olum er en av to hovedentrepriser for prosjektet E16 Ringerike-Jevnaker. Prosjektet har inngått kontrakt med PNC Norge om byggeplanlegging og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda. Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vil etter planen åpne for trafikk sommeren 2022.

Implenia og Hæhre

Implenia fikk 89 millioner kroner i fratrekk og endte opp med en konkurransesum på 1.030.076 millioner kroner. Hæhre kom inn som en god nummer tre med en sluttsum på 1.159.238 millioner kroner, inkludert en fratrekk i konvolutt 1 på 79,75 millioner kroner.

Konkurransenemd

Nå skal tilbudene gjennomgås av konkurransenemda i Statens vegvesen, Region øst, før det endelige vedtaket skal undertegnes av regionvegsjef Trygve Elvsaas.

Ros til entreprenører

Byggeleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen har ledet arbeidet med å gå gjennom tilbudene fra entreprenørene. Karlsen, som er fra Hønefoss, ga ros til deltakerne for godt utført jobb. Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen er godt fornøyd med tilbudene som nå er vurdert. Nå ser han fram til at Vegvesenet skal underskrive kontrakt før jul. Planlagt byggestart er våren 2020.

- Det har vært en lang og tidkrevende prosess både for entreprenørene og vi i Statens vegvesen, sier Brudeseth.