Langt færre konkurser

– Nedgangen i antall konkurser er gledelig, og et klart tegn på at det nå går bedre i næringslivet, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Færre bedrifter gikk konkurs i august. (Foto: Geir Hasle)
Færre bedrifter gikk konkurs i august. (Foto: Geir Hasle)
Sist oppdatert

Tall fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at antall konkurser i næringslivet er på vei ned. I august var det 18,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i august i fjor. Hittil i år har antall konkurser og tvangsavviklinger gått ned med 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I årets åtte første måneder gikk 3979 bedrifter konkurs eller ble tvangsoppløst av myndighetene. Samlet er det en nedgang på 2,6 prosent fra samme periode i fjor. Over en 12 måneders periode har antall konkurser og tvangsavviklinger gått ned med 1,9 prosent.

Spesielt hyggelig

– Vi har sett over tid at det er færre bedrifter som går overende. Dette er en hyggelig melding for norsk økonomi, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

– Framover ser det også lyst ut, da det i det siste har kommet mange positive signaler fra olje- og gassektoren, sier Ruud. Det er nedgang i konkurser i de fleste bransjer.

– Vi ser også en bedring for bransjene eiendom, bygg, anlegg, samt hotell og restaurant. Det er spesielt hyggelig siden det er bransjer som har vært plaget med mange konkurser de siste årene, sier kredittøkonomen.

Tvangsavviklingene

Det ble tvangsavviklet 33 prosent færre bedrifter i august i år enn i samme måned i fjor. Imidlertid har det de 12 siste månedene vært en økning på 6,4 prosent i antallet bedrifter som myndighetene har tvunget til oppløsning.

– Det er i hovedsak mindre bedrifter med liten aksjekapital som blir tvangsavviklet av myndighetene, for det mest på grunn av manglende innsending av regnskap.

– Bisnodes tall for tvangsavviklinger og konkurser sier en hel del om hvordan det går med næringslivet totalt sett, men det gir også en viktig advarsel til andre selskaper som kan tape mye på at andre bedrifter går over ende, sier Ruud.

– Det er derfor svært viktig å følge godt med på de man handler med, sier kredittøkonomen.