Nedjusterte med 500 millioner

Slipper å bygge midlertidig signalanlegg.

Slik blir nye Drammen stasjon etter ombyggingen, mer moderne og med bedre atkomst fra den nye Bybrua.
Slik blir nye Drammen stasjon etter ombyggingen, mer moderne og med bedre atkomst fra den nye Bybrua. Foto: BaneNOR
Publisert

Prosjektet skal bygge om både Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og bygge nye spor mellom stasjonene.

Det ble opprinnelig planlagt å begynne med Gulskogen stasjon, og ta Drammen stasjon til sist. Dette har prosjektet gått bort fra.

- For å være sikre på at vi gjennomfører de krevende anleggsperiodene på best mulig måte, med særlig fokus på utnyttelse av togfrie perioder, har vi gjennomført en optimaliseringsprosess, sier sier prosjektsjef Hanne Stormo.

Prosjektleder Hanne Stormo
Prosjektleder Hanne Stormo Foto: Bane Nor

Sparer 500 millioner

Nå har byggherren funnet løsninger som gir besparelser på 500 millioner kroner, og som samtidig legger til rette for at dobbeltsporet og Drammen stasjon kan åpne i 2024.

Bane NOR bygger om Drammen stasjon og dobbeltsporet til Vestfold først, og deretter Gulskogen stasjon. Det skal etableres en midlertidig togparkering (hensetting) ved Nybyen, ikke langt fra Drammen stasjon. Det betyr igjen at det ikke blir nødvendig å vende tog ved Gulskogen, noe som er en stor fordel for prosjektet, sier Hanne Stormo.

ERTMS

Bane NOR arbeider med å etablere det moderne signalsystemet ERTMS som standard på jernbanen. Det betyr at et nytt signalanlegg måtte ha vært midlertidig, siden den oppgraderte Vestfoldbanen skal bruke ERTMS, og ville ha medført ekstrakostnader på rundt 500 millioner kroner.

- Den store gevinsten skjer ved at vi ikke trenger å etablere et nytt midlertidig signalanlegg i anleggsperioden, slik vi tidligere hadde forutsatt, men kan bruke det anlegget som allerede finnes.