Får bygge "selv om de er kinesiske"

Sichuan Road and Bridge Group skal likevel få bygge Beitstadsundbrua

Sichuan Road and Bridge Group får likevel bygge den 580 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Steinkjer kommune og Verran kommune.
Sichuan Road and Bridge Group får likevel bygge den 580 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Steinkjer kommune og Verran kommune.
Sist oppdatert

19.oktober sendte Statens vegvesen ut en pressemelding hvor det stod at de så bort fra tilbudet til den kinesiske entreprenøren, Sichuan Bridge & Road Group, til å bygge Beitstadsundbrua på fv. 17, da ble det bråk.

Fylkeskommunen ville si nei

Etter tilbudsåpningen, startet vi som vanlig umiddelbart arbeidet med å vurdere tilbudene, forklarer prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad.

Er vi forpliktet til å vurdere et tilbud fra et kinesisk selskap?

Så kalte vegeier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, inn til et møte. I møtet ba de Statens vegvesen utrede hvorvidt vegeier var forpliktet til å vurdere et tilbud fra et kinesisk selskap. På forespørsel fra fylkeskommunen undersøkte vi saken, og sendte et brev til dem om resultatet av arbeidet vi ble bedt om å gjøre.

I møtet ba de Statens vegvesen utrede hvorvidt vegeier var forpliktet til å vurdere et tilbud fra et kinesisk selskap

Dette var forklaringen:

- Fylkesrådslederens innstilling til vedtak var at Statens vegvesen ikke skulle vurdere Sichuan Bridge & Road Group. Nord-Trøndelag fylkeskommune var på dette tidspunkt eier av fylkesvegnettet. Vi bygger Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm på oppdrag fra dem og forholder oss til det de beslutter, forklarer prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad.

Får bygge likevel

I går kom pressemelding som kunne fortelle at det likevel blir kineserne som får bygge brua.

Skanska og PNC

Det var kineske SBRG som var billigst på brukontrakten med 276,8 millioner. I tillegg hadde Skanska lagt inn tilbud på 338,6 og PNC Norge på 317,8 millioner kroner.

580 meter lang

Så endelig ble det klart at det er Sichuan Road and Bridge Group som blir tildelt oppdraget med å bygge den 580 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Steinkjer kommune og Verran kommune.

Tildelingskriteriet er pris

Statens vegvesen har foretatt en fullstendig kvalifikasjonsvurdering av den innstilte tilbyderen. Tildelingskriteriet i denne konkurransen er pris, og Statens vegvesen har valgt tilbudet med lavest pris, som er Sichuan Road and Bridge Group. Det er alltid en klagefrist etter at tildeling skjer. Klagefristen er ti dager, og er dermed 16. november 2017, heter det i pressemeldingen.

- Signering av kontrakt skjer etter at klagefristen er gått ut og vi har vurdert eventuelle klager, opplyser Brønstad.

Fra før av er den kinesiske entreprenøren på plass i Narvik hvor de står for stålarbeidet på Hålogalandsbrua, en kontrakt på 755 millioner kroner.

De andre kontraktene skrider frem:

Tidsmessig har prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm frem til nå vært i rute og her er status på de seks kontraktene:

1. Forberedende arbeid: Arbeidet er gjennomført. Entreprenør var Odd Einar Kne AS.

2. Ny fv. 17 Strømnes-Sprova, 5,4 km: Skanska Norge AS har satt opp rigg og har startet arbeidet.

3. Ny fv. 720 Strømnes-Malm, 5,7 km: Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Tilbudsfrist: 7. november.

4. Ny fv. 17 Beitstadsundbrua: Målet er å gjennomføre kontraktsignering i november.

5. Ny fv. 17 Østvik-Beitstadsundbrua: Antar annonsering av denne entreprisen i løpet av året 2017.

6. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Reguleringsplanlegging av veg gjennom Kvarvingdalen og til Dyrstad er startet opp, og planen skal behandles av kommunestyret i Steinkjer kommune sommeren 2018.