Økt mengde tips - Skatteetaten kontrollerer

142 tips er knyttet til koronatiltakene og 60 prosent av disse tipsene er mistanker om utnyttelse av kompensasjonsordningen.

Skatteetaten har den siste uka gjennomført kontroller på byggeplasser en rekke steder i landet.
Skatteetaten har den siste uka gjennomført kontroller på byggeplasser en rekke steder i landet. Foto: Skatteetaten
Sist oppdatert

– Vi er ute og kontrollerer på en trygg og sikker måte, og kommer til å være aktivt ute i tiden fremover, sier divisjonsdirektør Eve V. Bergli.

Økning i antall tips

Etter å ha lagt om tipsløsningen har Skatteetaten opplevd en stor økning i antall tips.

Se her.

I 2020 har etaten fått inn 2416 tips, en økning på 64 prosent målt mot samme tidsperiode i 2019.

Korona-snusk

142 av tipsene er knyttet til koronatiltakene. Om lag 60 prosent av disse tipsene er mistanker om utnyttelse av kompensasjonsordningen av serveringssteder, hoteller, detaljhandel, bygg- og anleggsbransjen med flere.

30 prosent av tipsene gjelder brudd på permitteringsreglene og oversendes NAV. Skatteetaten har kartlagt hvilke risikoer for skatte- og avgiftsunndragelser som øker som følge av regjeringens tiltak og har satt inn tiltak for å motvirke dette.

- Tips er en viktig og verdifull kilde til opplysninger som gir oss et bedre beslutnings- og kunnskapsgrunnlag. Vi ser tipsene opp mot vår egen etterretning, og dette er i mange tilfeller utgangspunktet for våre kontroller, sier divisjonsdirektør Bergli.

I underkant av 40 prosent av tipsene vi mottar gjelder brudd på skatte- og avgiftsregelverk og arbeidslivskriminalitet, mens vel 25 prosent av tipsene gjelder personlige skattytere, og rundt 15 prosent gjelder utleie eller kjøp og salg av fast eiendom.

Seks byggeplasser kontrollert

- De fleste følger lover og regler og ønsker å gjøre opp for seg, men det er dessverre også noen som utnytter situasjonen.

Skatteetaten har kartlagt hvilke risikoer for skatte- og avgiftsunndragelser som øker i tøffere økonomiske tider, og har satt inn tiltak for å motvirke og avdekke dette. Kontroller innen bygg- og anleggsvirksomhet ble gjennomført i Oslo, Bergen, og Stavanger.

Totalt ble seks byggeplasser og 233 personer fra totalt 76 virksomheter kontrollert.

Skatteetaten foretok ID-kontroll, sjekket HMS-kort og undersøkte om de ansatte har fått innberettet lønn.

Opplysninger deles ved behov med NAV for å avdekke eventuelle brudd på permitteringsreglene.

Skatteetaten kontrollerte også om virksomhetene har skatte- og avgiftsrestanser. Skatteetatens medarbeidere har både kontrollert og gitt veiledning om hvilke regler som gjelder.