Gang- og sykkelvei: Fra 62 til 69 millioner

Skal bygge 1130 meter gang- og sykkelvei - syv entreprenører har levert tilbud

Illuastrasjo
Illuastrasjo
Sist oppdatert

Statens vegvesen fikk inn syv tilbud på jobben med å bygge 1130 meter med gang- og sykkelvei langs fylkesvei 167 Røykenveien i Asker.

- Nå skal vi gjennomgå alle tilbudene og kontrollregne. Deretter skal eventuelle klager behandles før vi har en innstilling klar. Vi er godt fornøyd med antallet tilbud vi har fått inn, sier byggeleder Marius Fidje Hope i Statens vegvesen.

Følgende entreprenører leverte tilbud:

Aktiv veidrift: 68.478.025,00

Fv. 167 Marie Lilleseths vei-Buskerud grense, gang- og sykkelveg:

"Målet med prosjektet er å etablere en sammenhengende og funksjonell gang- og sykkelvegtrasé fra Asker sentrum til Røyken grense som er attraktiv og trafikksikker for brukerne."

Arne Olav Lund AS: 67.733.418,00

Carl C Fon AS: 64.079.573,50

Hagen Maskin AS: 68.938.009,03

Isachsen Anlegg AS: 66.844.780,50

Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS: 62.072.465,00

Oskar og Tormod Wike AS: 68.221.547,00

Anleggsstart våren 2018

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune er Statens vegvesen byggherre for prosjektet. Hensikten med prosjektet er å få en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Asker sentrum til Røyken grense. Det har pågått noe forberedende arbeider allerede, men selve anleggsarbeidet starter våren 2018.Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

  • bygge 1130 meter gang- og sykkelvei
  • avkjørselssanering
  • støyskjermingstiltak
  • mindre tilpassinger av dagens vei
  • tilrettelegging for kollektivtrafikk

Abonner på AnleggsMagasinet her: