Gullhjelmen til Implenia:

Fikk ros for god HMS

Implenia fikk Gullhjelmen av Statsbygg for deres arbeider i Regjeringskvartalet

Statsbygg deler ut Gullhjelmen for godt HMS-arbeid til K202 under deres RKV STI i Regjeringskvartalet.
Statsbygg deler ut Gullhjelmen for godt HMS-arbeid til K202 under deres RKV STI i Regjeringskvartalet.
Sist oppdatert
Prosjektleder i Statsbygg Kristine Wangen og HMS-leder i Implenia Kathrine Lybekk.
Prosjektleder i Statsbygg Kristine Wangen og HMS-leder i Implenia Kathrine Lybekk.

Prosjektet «K202 grunnarbeider», hvor Implenia er hovedentreprenør, inngår i Statsbyggs prosjekt «RKV STI» som inkluderer alle deler av Statsbyggs arbeider i regjeringskvartalet.

Gullhjelmen er en pris som Statsbygg deler ut to ganger i året til egne byggeplasser som fokuserer på HMS. Kristine fortalte at det er stor prestisje innad i Statsbygg å få denne prisen, slik at konkurransen er tøff. Det var ved denne utdelingen vurdert 21 forskjellige prosjekter.

Juryens begrunnelse:

«RKV STI – prosjektet har opprettholdt det gode HMS-arbeidet. Det er et godt samarbeid mellom aktørene. Spesielt fremheves at de prosjekterende er aktive i HMS-arbeidet i utførelsesfasen. HMS-planen er tilpasset prosjektet med gode spesifikke risikoreduserende tiltak. Prosjektet har god rapporteringsvillighet og ingen skader.»

I samme bygg

-Vi i Implenia er veldig stolte av at prosjektet har fått denne prisen. Statsbygg er en byggherre som stiller store krav til arbeidet med HMS, KS og Ytre Miljø, blant annet er det månedlige særmøter på både HMS, KS og Ytre Miljø. Vi samarbeider godt på området og vi gjør hverandre gode. Det at vi sitter i samme bygg som Statsbygg gjør samarbeidet bedre og mer effektivt, forklarte HMS-leder på K202, Kathrine Lybekk.

Gullhjelmen og diplomen
Gullhjelmen og diplomen

Denne saken ble første gang publisert 29/06 2015, og sist oppdatert 07/04 2017