Reduserer med én milliard – foreløpig

Avinor har redusert investeringsporteføljen i 2020 med over én milliard kroner. Ytterligere kutt vurderes etter inntektsbortfall.

Avinor vil prioritere prosjekter som er kritiske for sikker drift.
Avinor vil prioritere prosjekter som er kritiske for sikker drift. Foto: Avinor
Publisert

Avinor gjennomgår hele prosjektporteføljen sin med henblikk på hvilke prosjekter som skal gjennomføres sett i lys av situasjonen med bortfall av trafikk og tilhørende inntekter. Avinor vil prioritere prosjekter som er kritiske for sikker drift.

Vil ikke publisere

Avinor har redusert planlagte investeringer for 2020 med i overkant av én milliard kroner. Dette innebærer kutt i budsjett og utsettelse av prosjekter i ulik størrelsesorden og karakter. Avinor kommer ikke til å publisere en samlet liste, den er dynamisk og vurderes fortløpende. Men flere store vedlikeholdsprosjekter er utsatt, som for eksempel reasfaltering av lufthavner som Kristiansund, Molde og Lakselv.

Prosjekter i datterselskapet Avinor Flysikring er også til vurdering, og ytterligere reduksjon av både små og store prosjekter i konsernet vurderes inntil Avinors finansielle situasjon er avklart.

Også de største

– Vi ser også på investeringer knyttet til de største prosjektene i porteføljen. Blant disse er ny terminal Tromsø, ny terminal Trondheim, utvidelse av Non-Schengen terminal på Oslo lufthavn, ny lufthavn Bodø og nytt tårnsystem i Oslo. Vi har en god dialog med styret og eier omkring dette, og forventer å ha de nødvendige avklaringer på plass i mai, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.