Omsatte for 38,8 milliarder

Veidekke omsatte for 10,8 milliarder kroner i fjerde kvartal. For hele året 2019 omsatte konsernet for 38,8 milliarder, og resultatet før skatt var 941 millioner.

Veidekke står fast ved målet om resultatmargin før skatt på 3,0–3,5 prosent for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten i 2020.
Veidekke står fast ved målet om resultatmargin før skatt på 3,0–3,5 prosent for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten i 2020. Foto: Jiri Havran
Publisert

Selskapet melder at resultatet før skatt på 16 millioner kroner i fjerde kvartal inkluderer avsetninger for fremtidig tap og restrukturering i entreprenørvirksomheten på til sammen 330 millioner kroner. Entreprenørvirksomheten hadde ordrereserver på 34,3 milliarder kroner.

Bevisste på risiko

– Vi har gjennomført betydelige forbedringstiltak, og det er gjort restruktureringer i bygg og anlegg i Norge og Sverige. Risikoen i prosjektporteføljen er tatt ned, og vi vil fremover være særlig bevisst hvilken risiko vi tar på oss. Samtidig er det gledelig å se at forbedringstiltakene i industrivirksomheten har gitt resultater. Det løpende forbedringsarbeidet fortsetter og vil, sammen med de gjennomførte tiltakene, gi et solid fundament for god lønnsomhet i Veidekke fremover, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en pressemelding.

– Veidekke står fast ved målet om resultatmargin før skatt på 3,0–3,5 prosent for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten i 2020, som kommunisert på kapitalmarkedsdagen i mai i fjor, sier Bengtsson.

På A-listen

– For andre år på rad er Veidekkes klimarapportering vurdert til karakteren A i investorundersøkelsen CDP Climate Change. Hvordan vi håndterer klimarisiko og forholder oss til det grønne skiftet, blir stadig viktigere for å oppnå langsiktig lønnsomhet. Å være på CDPs A-liste bekrefter at vi er på rett vei, sier Jimmy Bengtsson.

Omsetningen i fjerde kvartal er på nivå med fjoråret. Mens entreprenørvirksomheten økte omsetningen, hadde industrivirksomheten noe lavere omsetning enn i fjerde kvartal i fjor.

Omsetningen for året under ett var 39 milliarder kroner, og alle virksomhetsområdene bidro til veksten på 9 prosent fra 2018. Entreprenørvirksomheten økte omsetningen i alle tre land og sto for brorparten av veksten.