Forbered dere

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ber entreprenørene forberede seg på økt aktivitet, biodrivstoff og karakterbok.

Vegdirektøren varsler om utslippskrav i utbyggingskontraktene. Hvor godt er bransjen forberedt på dette?
Vegdirektøren varsler om utslippskrav i utbyggingskontraktene. Hvor godt er bransjen forberedt på dette? Foto: Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert
Innfører karakterbok: Entreprenører som har kontrakt med vegvesenet vil bli satt subjektiv karakter på for å hjelpe til i tildelingsprosessen, i følge vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Innfører karakterbok: Entreprenører som har kontrakt med vegvesenet vil bli satt subjektiv karakter på for å hjelpe til i tildelingsprosessen, i følge vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Fredrik Saugstad

- 80 prosent av entreprenørene rapporterer om god ordretilgang, og det er sjelden entreprenørene overdriver dette, så da må jo tallet tyde på svært god tilgang.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ber entreprenørene, og maskinimportørene nå forberede seg på økt aktivitet, biodrivstoff og karakterbok.

Det er spesielt ny forskrift for offentlige anskaffelser (fra nyttår) som påvirker:

Lærlinger

Det ene er lærlinger, med et eksplisitt lærlingekrav om at det skal foreligge en lærlingeordning hos de som leverer til offentlige byggherrer. I tillegg blir ordningen om å gi 50 kroner i timen for lærlingetimer i tillegg til kontraktssum, videreført.

Karakterbok

For det andre vil forskriften åpner i større grad for å bruke erfaring fra før ved tildeling av kontrakter.

Vegdirektoratet kommer til å innrette karakterbok for de som har kontrakt. Den vil være åpen og det vil bli gitt karakterer rent subjektivt på områder som samarbeid og den slags.

Indirekte håper direktøren at den vil styrke bransjen, kontraktsmessig og samarbeidsmessig.

Karakterboka blir innført i 2017.

Utslippskrav kommer

Vi skal redusere utslippene og utbygging av infrastruktur er en viktig faktor hvor Gustavsen tror betongdelen er værstingen, ikke maskinene. Men i kontraktene vil det komme krav til utslipp, noe som omfatter maskinene.

I den første fasen vil det være bruk av biodrivstoff som er mest aktuelt nå.

Han forsikrer om at det ikke skal bli snakk om virkemiddelet «redusert aktivitet» for å nå målene, de teknologiske mulighetene gjør at vi kan få til begge deler, høy aktivitet og lavere utslipp, mener han.

– Jeg råder maskinleverandørene og entreprenører til at de forbereder seg, jeg tror at vi skal få til dette uten voldsomme kostnader, avslutter vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Neste NTP, som kommer i januar 2018, blir god for bransjen. Vegdirektøren er ikke i tvil om at det vil være høy aktivitet i de kommende årene. Han mener det er viktig som landets største oppdragsgiver å tenke variert for å sikre variasjon hos entreprenørene, og gjerne gi en stimulans for at de små kan vokse.

22 millarder i OPS-prosjekter

Tre OPS-prosjekter kommer, Sotra, Hålogaland og Løten-Elverum, de er hver for seg veldig store og utgjør til sammen 22 milliarder kroner.

(Løten-Elverum utlyses i mars)

Lærlingeordningen med 50 kroner per time betalt av staten, fortsetter. I tillegg kommer krav til lærlingeopplegg i bedriftene.
Lærlingeordningen med 50 kroner per time betalt av staten, fortsetter. I tillegg kommer krav til lærlingeopplegg i bedriftene. Foto: Fredrik Saugstad

Her er det store muligheter for at vi får se utenlandske aktører, men han mener oppdragene også vil generere underentreprenøroppgaver.

25 prosent andel utenlandske (prosjekter over 100 millioner)

Oppdrag over terskelverdien på 44 millioner skal kunngjøres i EØS-området, det kan vi ikke avvike fra. I 2106 ble seks kontrakter (over 100 millioner) vunnet av utenlandske entreprenører. Det var i alt 24 slike kontrakter i 2016, noe som gir 25 prosent andel til utlendinger i dette segmentet. Nesten alle kontrakter under dette ble vunnet av norske entreprenører.

Nesten alle kontrakter under 100 millioner ble vunnet av norske aktører i 2016.
Nesten alle kontrakter under 100 millioner ble vunnet av norske aktører i 2016. Foto: Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad

Grei balanse

Han mener nå det er relativt god balanse mellom oppdrag og kapasitet, balansegangen kan være vrien, men det synes som om det er det nå. Det er viktig å ikke ha for høy kapasitet påpeker han.

Denne saken ble første gang publisert 25/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017