E134 Dagslett-E18:

Fire korridorer foreslås i videre planlegging

I planprogrammet for E134 Dagslett-E18 som nå sendes ut på høring, foreslås det å gå videre med fire korridorer.

Fire korridorer er nå sendt på høring for strekningen Dagslett - E18.
Fire korridorer er nå sendt på høring for strekningen Dagslett - E18. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

I planprogrammet for E134 Dagslett-E18 som nå sendes ut på høring, foreslås det å gå videre med fire korridorer:

1)Jensvoll, 2)Vitbank, 3)Huseby og 4)Viker

Strekningen fikk i 2018 en prisøkning på ca en milliard kroner som følge av nye regler.

Planprogrammet for kommunedelplanen på strekningen Dagslett-E18 legges nå ut på seks ukers høring med frist for innspill 8. mars, forklarer Statens vegvesen i en pressemelding.

Strekningen er belastet med køer på morgen og ettermiddag.
Strekningen er belastet med køer på morgen og ettermiddag. Foto: Fredrik Saugstad
Strekningen ved Lierstrand (Drammen i bakgrunn)
Strekningen ved Lierstrand (Drammen i bakgrunn) Foto: Statens vegvesen

Planprogrammet er en plan for planleggingen. Dokumentet skal beskrive formålet med planleggingen, alternativer, behov for utredninger, og hvordan medvirkningen til planen skal være.

Planprogrammet inneholder også en overordnet framdriftsplan.

Målet er å få planprogrammet fastsatt våren 2020.

I forbindelse med fremlagt Planprogram arrangeres det åpne møter i Hegg skole, kulturscenen 5. februar – 18-20 og i ROS Arena, Auditoriet 6. februar 18-20.

Det holdes åpne kontordager I SVV sine lokaler på Gullaug i Lier, Røykenveien 18, Bygg B 11. og 12. februar 14-18.

Denne saken ble første gang publisert 21/01 2020, og sist oppdatert 20/01 2020