Fortsatt anleggsboom

Mindre boligbygging, men vekst i anlegg, sier prognosene til BNL. Fra 2017 til 2020 ventes en vekst på 35 prosent i anlegg og hele 45 prosent i vekst i investeringene.

− Uten de økte investeringene i infrastruktur ville veksten i BA vært lavere enn i prognosene for vekst i BNP, sier Jon Sandnes i BNL. Ill.foto: Geir Hasle
− Uten de økte investeringene i infrastruktur ville veksten i BA vært lavere enn i prognosene for vekst i BNP, sier Jon Sandnes i BNL. Ill.foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i næringen, men det er store forskjeller mellom de ulike markedene.

− Prognosene viser at til tross for gode makroutsikter, venter vi lavere veksttakt i BA-markedet fremover enn i 2016 og 2017. Det blir mindre boligbygging, men anlegg er fortsatt i vekst, sier adm. direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding. Prognosene er laget av Prognosesenteret for BNL.

Historisk vekst

− Vi har hatt en historisk vekst i bygg og anlegg de siste årene. Denne veksten ser nå ut til å avta. I 2019 forventes veksten å være 3,7, mens den synker til 2,3 prosent i 2020 når man ser på hele BA-markedet, sier Sandnes videre.

Men på anleggssiden ventes vekst på 35 prosent i anlegg og hele 45 prosent i vekst i investeringene fra 2017 til 2020.

− Uten de økte investeringene i infrastruktur ville veksten i BA vært lavere enn i prognosene for vekst i BNP, sier Sandnes.

Mindre boligbygging

Boligbyggingen har hatt den sterkeste nivået siden starten av 1980 årene. Til tross fortsatt behov for flere boliger forventes det lavere boligbygging i årene fremover, men på historisk sett fra høye nivåer.

I byggsektoren er det er nye yrkesbygg som ventes å få den mest positive utviklingen i prognoseperioden.

− Det forventes høy igangsetting av kontorbygg og flere hotellbygg, og ikke minst sykehusprosjekter. Når det gjelder sistnevnte ser vi at det er en betydelig prosjektrisiko, så det er viktig at byggherrene velger gjennomføringsmodeller som passer til prosjektene og lytter til kunnskapen i næringen, oppfordrer Sandnes.

Denne saken ble første gang publisert 29/06 2018, og sist oppdatert 28/06 2018