Fortsatt økning, men..

Det er fortsatt økning i bygg- og anleggsomsetningen - men ikke under bakken hvor Norge lekker som en sil.

Sist oppdatert

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten hadde en 7,8 prosents økning i andre halvår sammenlignet med samme periode i 2016 ifølge SSB.

Forfallet øker

Men mest negativt kanskje er at bygging av vann- og kloakkanlegg går tilbake med -5,2 prosent.

Det er dårlig nytt med tanke på det veldige forfallet som skjuler seg under bakken i Norge. Det skal nevnes at denne posten også inneholder anlegg for elektrisitet og telekomunikasjon.

Vei og bane

Bygging av veier og jernbaner øker med 8,9 prosent mot samme periode i 2016.

Andre anlegg

Under posten "andre anlegg" viser tallene til SSB en økning på 14 prosent.

Riving og grunnarbeid

Riving og grunnarbeid står også for en solid økning på 11 prosent og har vist økning gjennom mesteparten av året.

Om statistikken

Statistikken måler terminvis omsetning innen bygge- og anleggsvirksomheten. Statistikken utarbeides etter den omsetning som rapporteres av momspliktige enheter til Skattedirektoratet.

Denne saken ble første gang publisert 23/10 2017, og sist oppdatert 20/10 2017