Fortsatt vekst i bygg og anlegg

I 3. termin 2016 omsatte bygge- og anleggsvirksomhetene for 77,4 milliarder kroner. Det er en vekst på 6,7 prosent sammenlignet med samme termin i 2015.

Sist oppdatert

Veksten i omsetning i 3. termin gjenspeiles over hele bransjen. Både innen «oppføring av bygninger» og «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» var det en økning på 6,9 prosent fra tredje termin 2015.

De to næringene hadde en omsetning på henholdsvis 30,6 og 36,2 milliarder kroner i følge Statistisk sentralbyrå.

Anlegg øker med 5,1 prosent

Virksomhetene med sin aktivitet i anleggsvirksomhet hadde en omsetning på 10,7 milliarder kroner i tredje termin 2016. Det tilsvarer en økning på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

Samlet har bransjen hatt en økning på 3,9 prosent i første halvår 2016, tilsvarende en omsetning på 199,0 milliarder kroner.

Nedgang i fire fylker

Det er fire fylker hvor virksomhetene har redusert omsetning i første halvår 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Dette er Rogaland, Møre og Romsdal, Østfold og Buskerud med en nedgang på henholdsvis 10,8, 6,0, 2,6 og 1,0 prosent.

Vestfold kliner til

Størst vekst etter første halvår kan ses i Vestfold som økte omsetningen innen bygg og anlegg med 20,6 prosent.

Denne saken ble første gang publisert 21/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017