E18 Varoddbrua: Anleggsarbeider hele juli

River hengebrua og ferdigstiller på østsiden av den nye betongbrua.

Den gamle brua (til venstre) demonteres, mens det bygges på gang- og sykkelveg på den nye brua (i midten).
Den gamle brua (til venstre) demonteres, mens det bygges på gang- og sykkelveg på den nye brua (i midten). Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Anleggsarbeidene vil foregå i hele juli og skal hovedsakelig handle om rivingen av hengebrua og videre ferdigstillelse på østsiden av den nye betongbrua, melder Statens vegvesen om E18-prosjektet i Kristiansand.

Overflatebehandling skal utføres på den nye gang- og sykkelvegbrua som krysser E18 på Varodden, og på den nye gang- og sykkelvegbrua som går fra den nye betongbrua og ned til Søm.

Det vil også bli utført vann- og avløpsarbeider, grunnarbeider og natursteinsmuring på både Sømsiden og Varoddensiden.

Støyskjerming av boliger på Søm vil også pågå i juli.

Seilingsleden

For å ivareta sikkerheten i forbindelse med rivingen av hengebrua er det noen begrensninger for seilingsleden. Entreprenør har vaktbåter på stedet når arbeider pågår og båtførere bes følge med på anvisninger fra disse. Fritidsbåter skal holde minst 50 meters avstand til lektere og kranskip, og farten reduseres til 5 knop ved passering under brua. Store seilbåter krysser for motorkraft under hovedspennet etter avtale med vaktbåt når arbeider pågår på hengebrua.

Støyende arbeider

Noe av arbeidet ved rivingen av hengebrua vil være støyende, men det meste av arbeidet blir gjennomført på dagtid. Støyende arbeider som må utføres på nattestid, vil bli varslet på forhånd.

Nattarbeider

Deler av rivingen av hengebrua kan bli uført som nattarbeider.

Trafikkomlegginger

Det kan bli aktuelt med redusert fremkommelighet på E18 på nattestid. Det kan også forekomme mindre trafikkomlegginger på Torsvikveien og Sømsveien.