Rett ned i gjeldsmyra

«Siden 2012 har jeg følt urettferdigheten på kroppen, og har mange uker i forskjellige rettssaler bak meg. Hvorfor havner flere av oss i tvist med statlige kunder og store riksentreprenører, som tvinger flere til skifteretten»?

Lofotenentreprenør Runar Brekken spør om hvorfor flere havner i tvist med statlige kunder og store riksentreprenører som tvinger flere til skifteretten. Foto: Tore Holmen
Lofotenentreprenør Runar Brekken spør om hvorfor flere havner i tvist med statlige kunder og store riksentreprenører som tvinger flere til skifteretten. Foto: Tore Holmen
Publisert

Det er Runar Brekken i Alf Brekken & Sønner i Lofoten som stiller spørsmålet i en kronikk i Anleggsmaskinen.no. Og bakteppet er grått og svart. De siste månedene har nærmere 300 arbeidsplasser i Nord-Norge gått tapt på grunn av likviditetsproblemer, fordi store kunder ikke betaler. Dette har tvunget selskaper som SA Anlegg, Tom Staurbakk og M3 Anlegg til å gi opp.

Bandittbransje?

Brekken mener at mange ser seg som gründere, som i en risikoutsatt entreprenørbransje drives mye av gleden av å bygge og forme Norge. Og gleden av å ha ansatte. Felles for alle, mener han, er at man arbeider hele døgnet, 365 dager i året og at ferie er et fremmedord.

Ikke desto mindre fremstilles ofte entreprenørbransjen som en bandittbransje, hvor driverne kun er ute etter raske penger ved å kreve tillegg hos sine kunder.

«Det sies at anleggs-Norge går godt, men man kan jo stille spørsmål ved om dette virkelig er tilfelle. Hvorfor havner flere av oss i tvist med statlige kunder og store riksentreprenører som tvinger flere til skifteretten»?

Smertelig

Runar Brekken peker på det smertelige faktum at når store kunder ikke betaler, klarer heller ikke entreprenørene å gjøre opp for seg til riktig tid.

«Personlig har jeg siden 2012 følt urettferdigheten på kroppen. Jeg har mange uker i forskjellige rettsaler bak meg. Felles for alle sakene er at vi har gått ut med gevinst og på den måten fått bevist vår rett».

Sensommeren 2016 hadde Lofoten-firmaet en leverandørgjeld på nærmere 100 millioner. Purre- og inkassobunken var enorm og kassen var tom. Samtidig hadde firmaet utestående det dobbelte beløpet fra kunder. På det tidspunktet sto Brekken foran to valg:

«Gi opp og legge ned 140 arbeidsplasser, samt påføre mange leverandører og venner store tap.

Eller gå inn med alle private eiendeler og ta private lån i bank og hos bekjente, samt saksøke alle som ikke betalte oss».

Alternativ 1 ble aldri vurdert. Brekken valgte i stedet å ta opp store private lån, selge familiebilen og pantsette familiehjemmet. I tillegg lånte alle aksjonærene inn betydelige summer.

«I dag er gjeldsbunken på 100 millioner snart borte. Sammen med medeier har vi snudd hver en stein og hatt fokus på våre ansatte, samtidig som vi har satt i gang prosesser på flere rettsaker».

Staten og Veidekke

Brekken har nå to saker gående mot Statens vegvesen, to saker mot andre statlige etater, og den største mot Veidekke. Sistnevnte sak er berammet i Oslo Tingrett i september 2018 og skal gå over åtte uker i retten.

«I 2013 og 2014 inngikk vi flere store kontrakter med Vegvesenet. Det var behov for store investeringer i utstyr og store garantistillelser. Det var da enkelt å få finansiert det man hadde behov for. De siste ukene derimot har flere banker signalisert at de ikke ønsker kunder som arbeider for Statens vegvesen og Veidekke. Dette med bakgrunn i høyt konfliktnivå og fare for store tap», skriver Brekken.

Hvem tør drive?

Runar Brekken synes det er god grunn til å undres på hvordan bransjesituasjonen ser ut om to års tid. Hvem tør å drive i bransjen, og hvem skal bygge Norge?

«Det nytter ikke å være gründer og stå på døgnet rundt når ikke kunder gjør opp for seg og bankene ikke stiller opp».

Brekken tror de forestående rettsakene vil avgjøre om 2016-tallene blir ille eller greie. «Det er unødvendig å si hva vi mener».

Biter ikke på

«2017 derimot har vært et godt år for oss. Hovedfokuset vårt er fremtiden, men vi vil fortsatt sørge for at vi får det som er rettmessig vårt, selv om det kommer til å ta tid. Vi er godt rustet, og utmattelsestaktikk biter ikke på».

Til de som på ulike vis har stilt opp, ansatte, venner, leverandører og kunder, sier Brekken dette: «Tusen takk for at dere har vært forståelsesfull og tålmodig. Dere skal få lønn for innsatsen»!