«Frøtunnelen» på Svalbard må rehabiliteres

Statsbygg skal rehabilitere adkomsttunnelen til Frøhvelvet på Svalbard, fordi permafrosten ikke har reetablert seg etter at tunnelen sto ferdig i 2008.

Frøhvelvet på Svalbard: tilbygg/Svalbard Seed Vault: Service Building. Foto: Snøhetta
Frøhvelvet på Svalbard: tilbygg/Svalbard Seed Vault: Service Building. Foto: Snøhetta
Sist oppdatert

Rehabiliteringsprosjektet sammenfaller med en nødvendig oppgradering av tekniske systemer, som skal klargjøre to berghaller for å lagre frø.

Ivareta sikkerhet

For å få bedre plass for en utvidet teknisk utrustning skal det også settes opp et servicebygg på tomten. Servicebygget skal ivareta nødvendige sikkerhetsfunksjoner i forbindelse med mottak og registrering av forsendelser med frø de plassers i hallene i hvelvet. Det nye servicebygget på 180 kvadratmeter er plassert 40 meter fra inngangen til adkomstunnelen.

Nye fundamenter

Når adkomstunnelen rehabiliteres skal blant annet 17.000 m3 løsmasser graves ut. Grunnen under den eksisterende tunnelen skal forberedes og planeres for støping av nye fundamenter. En ny adkomsttunnel i betong skal så etableres og støpes sammen med baksiden til portalbygget.

Byggegropen skal fylles med frostfrie masser lagvis sammen med kjølerør. Over massene legges det matter som leder bort overflatevann fra byggegropen. Så fylles det på med stedsegen masse. Etter at byggegropen er lukket vil massene fryses for å gjenetablere permafrosten.

Et tyngre anleggsarbeid starter våren 2018 og ferdigstilles på slutten av året. Endelig ferdigstillelse er beregnet til mai 2019.

Denne saken ble første gang publisert 28/11 2017, og sist oppdatert 27/11 2017