EBA-bedriftene merker kjøret

Kun én uke etter at regjeringen innførte drastiske koronatiltak, melder hele 18 prosent av medlemsbedriftene i EBA at de har fått en eller flere kontrakter kansellert som en direkte konsekvens av viruset.

Entreprenørbedriftene oppgir uteblivende oppdrag (31 prosent) og manglende bemanning på byggeplass (58 prosent) som de aller største problemene.
Entreprenørbedriftene oppgir uteblivende oppdrag (31 prosent) og manglende bemanning på byggeplass (58 prosent) som de aller største problemene. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

– Dette er dramatisk, sier Kari Sandberg, og understreker at det handler om reelle tall innrapportert fra perioden mandag 16. mars til fredag 20 mars. Som adm. direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) representerer Sandberg 25.000 ansatte i 480 bedrifter over hele landet.

30 prosent truet

– Store riksdekkende entreprenørbedrifter, mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører er alle påvirket av krisen. I snitt melder bedriftene at hele 30 prosent inntektsgrunnlaget er truet av den rådende markedssituasjonen.

Tallene stammer fra en fersk, ukentlig kartlegging av medlemsbedriftene som Prognosesenteret har utført på oppdrag fra EBA og som har som målsetting å framskaffe objektiv kunnskap om de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av koronakrisen.

Stor spenning

Entreprenørbedriftene oppgir uteblivende oppdrag (31 prosent) og manglende bemanning på byggeplass (58 prosent) som de aller største problemene. I tillegg er det knyttet stor spenning til forutsigbare vareleveranser i de kommende ukene. En av fem bedrifter rapporterer problemer knyttet til manglende vareleveranser allerede nå.

Til tross for tiltakspakker og statlige lettelser i forbindelse med permitteringer, er det mye som tyder på at situasjonen kan komme til å bli krevende økonomisk fremover. Sandberg er i første omgang spesielt bekymret for de mindre bedriftene.

– Fem prosent av våre bedrifter melder at de har behov for umiddelbar økonomisk bistand.

Utlendingene forsvinner

Medlemsbedrifter som bruker innleid arbeidskraft i perioder kan melde om 33 prosent bortfall blant utenlandske arbeidstakere.

– Dette understreker viktigheten av å satse langsiktig på rekruttering og å bygge kompetanse i eget hus, sier Sandberg.

Sysselsettingen blant faste ansatte på byggeplass holder et relativt høyt nivå med kun to prosent permitterte så langt. Sandberg berømmer en samlet bransje som var tidlig ute med tydelig informasjon og gode tiltak for smittevern på byggeplass.

– Enkelte anlegg og byggeplasser har dessuten mulighet til å holde driften i gang ved å operere i skift. Når vi ser hvor utrolig viktig sysselsettingsgraden er for resultatet og overlevelsesevnen til bedriftene på lang sikt, er det umulig å overdrive hvor viktig det er å holde hjulene i gang.