Måtte sprenge 25 håndgranater

Damprosjektet i Åseral i Vest-Agder har gått uvanlig problemfritt og fredelig for seg. Det til tross for at 25 håndgranater fra krigens dager måtte sprenges først.

Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse med stormskritt. Vannstanden økes allerede i november. (Foto: Anders Martinsen)
Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse med stormskritt. Vannstanden økes allerede i november. (Foto: Anders Martinsen)
Publisert

Produksjonsleder Jan Einar Døvik i TT Anlegg uttaler fornøyd at han knapt kan huske å ha vært med på en så problemfri jobb. Han leder arbeidet med å bygge to nye steinfyllingsdammer i Åseral kommune sammen med prosjektleder Are Eliassen fra Skanska. De to dammene erstatter den gamle betongdammen i Skjerkevatn. Den nye er hevet med 23 meter, slik at anlegget i dag framstår som ett magasin sammen med Nåvatn. Prosjektet gjennomføres i 50/50 arbeidsfellesskap med Skanska.

Håndgranater

– Vi ligger gledelig godt an, og nærmer oss ferdigstillelse med stormskritt. Vannstanden kan økes allerede nå i november, mens den formelle overleveringen til Agder Energi skjer først 5. oktober 2018, opplyser Døvik.

Gjennomføringssuksessen forklarer han med fordelaktig kombinasjon av heldig vannføring i anleggsperioden og dyktige folk. På det meste har 80 anleggsarbeidere vært i aktivitet, underentreprenørene medregnet. Nå er arbeidsstokken nede i 30.

Ingen overskridelser er å påregne i damprosjektet til om lag 700 millioner kroner.

Den smule dramatikk dambyggingen har medført, kom da Forsvaret måtte tilkalles i august 2014 for å uskadeliggjøre 25 håndgranater og trygge arbeidsforholdene. Av den grunn ble vannet tappet nesten helt ned, men snart etterfylt, og det har vært strømproduksjon under nær sagt hele byggeprosessen.

Nytt er best

Det er svung over prosjektet. NVEs pålegg er å bygge om dammene i Skjerkevatn og Nåvatn (på sistnevnte står fire gamle dammer fortsatt). Årsaken er at de opprinnelige betongdammene ikke lenger tilfredsstilte sikkerhetskravene.

Damrehabilitering ble vurdert som svært kostbart. Agder Energi konkluderte med at nye dammer ville være den beste løsningen. I tillegg økes konsernets produksjon ved at magasinvolum og fallhøyde nå øker.

Betongdammen i Skjerkevatn er erstattet av en 60 meter høy steinfyllingsdam. På bakkeplan er demningen om lag 200 meter bred. Og de to dammene består nå av totalt 1,2 millioner kubikkmeter fylling. Fra Agder Energi er det sagt at dagens steinfyllingsdammer er det sikreste som finnes av dammer.

Dammen skal stå i tiår etter tiår, og vannmengdene er enorme. Lekkasjer, eller i verste fall brudd, kan få katastrofale konsekvenser.