E18 Riksgrensen – Ørje:

Hæhre har god flyt på grensa

6,5 kilometer hvor tre kilometer lages i jomfruelig mark gjennom fjell, skog og myr gjør at Hæhre er i sitt rette element.

Anleggssekretær Mette Hanvold Larssen og HMS-leder, Heiki Smestad, tok turen ut på linja for å se på fremgangen. Begge to kommer fra Hæhres prosjekter langs Mjøsa før dette.
Anleggssekretær Mette Hanvold Larssen og HMS-leder, Heiki Smestad, tok turen ut på linja for å se på fremgangen. Begge to kommer fra Hæhres prosjekter langs Mjøsa før dette.
Sist oppdatert

Hæhre entreprenør AS hadde 70 ansatte på prosjektet da vi besøkte den 6,5 kilometer lange linja i slutten av august. Vi fikk muligheten til å stikke innom anlegget ved riksgrensen to ganger med en ukes mellomrom, noe som ga muligheten til å se fremgangen til masseforflytningsekspertene med egne øyne. Det er imponerende å se mengden av fjellmasser som er sprengt, gravd opp og kjørt vekk i løpet av en uke.

Store fyllinger

Det er mye entreprenøren skal ha gjort før denne strekningen står ferdig 1. oktober 2017. Av masser som skal flyttes, sprenges og/eller brukes kan vi nevne; 256.000 kubikkmeter jord, 382.000 kubikkmeter fjell og 485.000 kubikkmeter fylling.

Anleggsgropa like ved riksgrensa: Dato 26.08.2015
Anleggsgropa like ved riksgrensa: Dato 26.08.2015
Anleggsgropa like ved riksgrensa:
Dato: 03.09.2015
Anleggsgropa like ved riksgrensa: Dato: 03.09.2015

Rett fra Fellesprosjektet

Kanskje ikke så overraskende siden det er nettopp dette Hæhre er spesialister på, men likevel. På anlegget kjøres det to skift med seksdagers uke med drift fra klokken 07:00 til 19:30 mandag til fredag og 07:00 – 19:00 på lørdager. Mye av den produktive gjengen kommer rett fra prosjektet på E6 langs Mjøsa som nå er i ferd med ferdigstilles.

Prosjektleder i Hæhre, Nils Smetbak, og anleggsleder Tor Bjørnsen, viste frem produksjonen ved riksgrensa. De skryter av lokalmiljøet som har gitt Hæhre en god mottagelse.
Prosjektleder i Hæhre, Nils Smetbak, og anleggsleder Tor Bjørnsen, viste frem produksjonen ved riksgrensa. De skryter av lokalmiljøet som har gitt Hæhre en god mottagelse.

For Hæhre har dette gitt god flyt med ressurser som kan overføres direkte fra Mjøsa til E18 i Østfold.

Lemminkäinen har fått asfaltkontrakten på å legge 152.000 kvadratmeter på strekningen.  Andre detaljer som skal på plass er 6200 meter midtrekkverk, 3450 meter siderekkverk, 450 lysmaster og 11.4000 meter drensledninger.

Myr og fjell

Prosjektet er dominert av myr og fjell. Alt av fjellmasser som sprenges ut her skal gjenbrukes i veiprosjektet. På grunn av at mye av linja består av myrområder går det med store fjellmasser til masseutskifting. For å få nok masser til masseutskifting og veibygging, blir det i tillegg hentet ut fjellmasser fra Sletta Industriområde som også blir utvidet i forbindelse med dette.

Ved Stormosen blir myra og vannet liggende urørt og området blir forsert med Stromosen bru. Dette er av hensyn til sjeldne øyenstikkere.

I steinbruddet ved grensen er det høy aktivitet og mesteparten av masseforflytningen skjer her i startfasen. Hæhre tar ut 235 lass i snitt per dag. Da AnleggsMagasinet besøkte linja brukte Hæhre 16 gravemaskiner, fem borerigger, syv dumpere, en doser, en vals i tillegg til en del lastebiler på hele linja.
I steinbruddet ved grensen er det høy aktivitet og mesteparten av masseforflytningen skjer her i startfasen. Hæhre tar ut 235 lass i snitt per dag. Da AnleggsMagasinet besøkte linja brukte Hæhre 16 gravemaskiner, fem borerigger, syv dumpere, en doser, en vals i tillegg til en del lastebiler på hele linja.
Den som gjorde største vei i sprengmassene i bruddet var 72-tonneren Cat 374F som også er en av de nyere maskinene på prosjektet.
Den som gjorde største vei i sprengmassene i bruddet var 72-tonneren Cat 374F som også er en av de nyere maskinene på prosjektet.
Fem av Hæres borerigger fra Atlas Copco med maskinstyring levert av Sitech Norway går på prosjektet. De er avgjørende for fremdriften på fjellkula. I denne fasen blir de supplert av stikkere, men snart vil stikkerne ha en kontrollerende funksjon.
Fem av Hæres borerigger fra Atlas Copco med maskinstyring levert av Sitech Norway går på prosjektet. De er avgjørende for fremdriften på fjellkula. I denne fasen blir de supplert av stikkere, men snart vil stikkerne ha en kontrollerende funksjon.

HMS-fokuset

De to skytterlagene fyrer av tre til fire salver hver dag og første prioritet på prosjektet er å få i gang produksjonen ved grenseområdet. Planen er å koble på trafikken her allerede til neste høst på grunn av trafikkavviklingen. HMS-leder Heiki Smestad ser på trafikantene som en av de største sikkerhetsutfordringene for arbeiderne. Han prater om balansegangen mellom trafikkavvikling og sikkerheten til de som arbeider på og nær veien.

– Det er dessverre alt for vanlig at trafikanter ikke bryr seg om nedsatte fartsgrenser, enda verre er det at enkelte ikke eier respekt for de som er ute i veien for å dirigere, kommenterer han.

Anleggssekretæren på prosjektet, Mette Hanvold Larssen, har også en finger med i spillet på HMS-siden. Hun sørger, blant annet, for at de nye arbeiderne leser gjennom sikker jobb analysen for prosjektet. Og hun poengterer også at de faktisk skal lese igjennom, ikke skumlese det.

 – Det er ganske enkelt å jobbe med mannfolk, men det er ikke bare bare heller, smiler hun.

En Cat 336 HD HW lastet opp en av Hæhres 15 fireakslede Arocs 4151.
En Cat 336 HD HW lastet opp en av Hæhres 15 fireakslede Arocs 4151.
Massetransporten foregår mest på anleggsveier med dumpere, her en Doosan DA-40, men senere i prosjektet vil behovet for lastebiler bli større.
Massetransporten foregår mest på anleggsveier med dumpere, her en Doosan DA-40, men senere i prosjektet vil behovet for lastebiler bli større.

Denne saken ble første gang publisert 01/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017