Prekvalifisert på E16 Åsbygda-Olum

Hæhre, Skanska Norge AS og JV (Joint Venture) Implenia-Roadbridge videre i konkurransen.

Entreprenøren som tildeles oppdraget for ny E16 mellom Åsbygda og Olum skal blant annet prosjektere og bygge nytt kryss mellom E16 og fv. 241 ved Kleggerud
Entreprenøren som tildeles oppdraget for ny E16 mellom Åsbygda og Olum skal blant annet prosjektere og bygge nytt kryss mellom E16 og fv. 241 ved Kleggerud Foto: Vegvesen
Publisert

Statens vegvesen tar med Hæhre, Skanska Norge AS og JV (Joint Venture) Implenia-Roadbridge videre i konkurransen om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Åsbygda og Olum.

Det skal gjennomføres en konkurransepreget dialog før disse firmaene leverer sine endelig tilbud. Totalentreprenøren som tildeles oppdraget vil starte sitt arbeid tidlig i 2020.

En del av E16 Eggemoen-Olum

E16 Åsbygda-Olum er en av to hovedentrepriser for prosjektet E16 Eggemoen-Olum.
Statens vegvesen har inngått kontrakt med PNC Norge AS om prosjektering og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda.
Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vil åpne for trafikk i 2022.
Med ny E16 vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten bedres betraktelig.
Utbyggingen vil også legge til rette for positiv tettsted- og næringsutvikling i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.

Totalentreprenøren som tildeles oppdraget med ny E16 mellom Åsbygda og Olum skal prosjektere og bygge:

10,5 kilometer med ny E16 som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
En kilometer fylkesveg. 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveger.
4,5 kilometer traktorveg.
12 stopplommer langs ny E16.
To nødlommer langs ny E16.
Overvann og dreneringssystem for alle øvrige veger.
Omlegging av bekker og vassdrag nødvendig for gjennomføring av prosjektet.
To planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.
Fire busslommer langs eksisterende E16 mellom Jevnaker sentrum og Olum.